Godājamie foruma dalībnieki, kolēģi !

Dāmas un kungi!

    Parasti politiķiem par nākotni runāt ir viegli un patīkami, jo viņi zina, ka vēlētāji noteikti grib dzirdēt solījumus, kuri saskan ar viņu gaidām un cerībām. Šī foruma nosaukums arī ir pavērsts nākotnē, tomēr tā saturs ir piesātināts ar pavisam konkrētām un nebūt ne vienkāršām lietām. Tātad te nav vietas lētam populismam.

     Stāsts par Latviju kā viedvalsti ir salīdzinoši jauns un noteikti vēl nav pārāk dziļi iesakņojies dažādu nozaru ekspertu un arī sabiedrības apziņā. Ja kāds ierunātos par Latviju kā viedvalsti pirms piecpadsmit vai divdesmit gadiem, tad visticamāk šis cilvēks tiktu asociēts ar kādu Senās Latvijas vēstures entuziastu, kurš ir gatavs stāstīt par svētajām ozolu birzīm un viedajiem krīviem, kuri prot ieskatīties nākotnē. Šodien mēs gandrīz katru dienu sastopamies ar tādiem terminiem kā viedtālrunis, viedās ierīces, viedās tehnoloģijas, viedie risinājumi un vēl daudz kas cits, kas tiek apzīmēts ar vārdu vieds. Vēl vairāk, mēs ne tikai dzirdam par viedajām ierīcēm, mēs tās lietojam ikdienā bieži vien pat nedomājot par tehnoloģijām, kuras ļauj tās saukt par viedajām ierīcēm.

   Veidot valsts stratēģiju, kuras mērķis ir padarīt Latviju par viedvalsti izklausās ļoti ambiciozi, tomēr tas ir gandrīz vai vienīgais ceļš pa kuru ejot mēs varam attīstīt valsts ekonomiku un konkurētspēju globālajā pasaules tirgū. To nosaka virkne objektīvu apstākļu- Latvijā samazinās iedzīvotāju skaits un daudzi uzņēmēji runā par darbaspēka trūkumu visdažādākajās profesijās. Pēdējos gados ir sākusi pieaugt darba produktivitāte un tomēr, saskaņā ar statistiku, tā joprojām atpaliek no attīstītāko Eiropas savienības dalībvalstu līmeņa. Mums pietrūkst produktu ar augstu eksporta potenciālu. Latvijas tautsaimniecība turpina augt, bet mums ir jāatrod iespējas un stimuli uzturēt iespējami straujāku attīstību ilgtermiņā.

 Priecē tas, ka Latvijā ir virkne lielo uzņēmumu, kuri ne tikai prasmīgi izmanto ārzemēs radītās tehnoloģijas un produktus, bet prot radīt arī savas unikālas viedās tehnoloģijas. Par šo uzņēmumu spēju būt konkurētspējīgiem pasaules tirgū nav lielu bažu, galvenais ir tiem netraucēt attīstīties un atrast veidus kā valdība tiem varētu palīdzēt, vēl jo vairāk tāpēc, ka Latvijas valsts ir šo uzņēmumu akcionārs. Neatklāšu noslēpumu pasakot, ka es runāju par “Lattelecom” un “Latvijas mobilo telefonu”, lai gan te varētu minēt arī daudzu citu Latvijas uzņēmumu nosaukumus.

    Latvijas uzņēmējdarbības pamatmasu veido mazie un vidējie uzņēmumi, diemžēl šajā segmentā viedo tehnoloģiju klātbūtne ir salīdzinoši neliela. Te noteikti ir nepieciešama uzņēmēju un zinātnieku aktīva mijiedarbība. Labi apzinos, ka trūkst šādas sadarbības pieredzes, daudzi uzņēmēji neuzdrīkstas prognozēt savu biznesu ilgtermiņā un tātad piesardzīgi izturas pret investīcijām, bet kādam pirmie soļi būs jāsper. Valdība noteikti gaida idejas un priekšlikumus, kā šo sadarbību mēs varētu veicināt. Esam atvērti visdažādākajiem risinājumiem.

   Latvija par viedvalsti nevar padarīt ar politisku lēmumu vai likumu kaudzīti. Vajag vairāk drosmes un uzņēmības, jo mums netrūkst piemēru no kuriem mācīties un daudz no tiem ir atrodami tepat Latvijā.

    Paldies!