Esmu patiesi pagodināts kopā ar Baltijas un Polijas kolēģiem, Eiropas Komisijas viceprezidentu un komisāri atklāt vienu no gaidītākajiem forumiem, kurā pulcējas Baltijas jūras draugi.

Ar ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam esam bijuši ceļa aizsācēji. Eiropas Savienībā mūs atpazīst kā zaļu, videi draudzīgu un inovatīvu reģionu Eiropas ziemeļos. Kopš Stratēģijas apstiprināšanas ar mūsu kopējām pūlēm ir īstenoti daudzi veiksmīgi projekti. Tomēr nav pamata apstāties, jo mums priekšā ir lieli izaicinājumi un iespējas.

Šajos gados esam mērķtiecīgi strādājuši pie transporta un enerģētikas savienojamības.

Baltijas valstis daudz paveikušas ceļā no “enerģētikas salas” uz integrāciju ES enerģijas tirgū, pateicoties būtiskam Eiropas Savienības atbalstam.

Reģionālā sadarbība ar nozīmīgu Eiropas Komisijas līdzdalību ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu funkcionējoša un atvērta elektrības un gāzes tirgus izveidē. Tādēļ ES Enerģētikas Savienības mērķi un principi mums saglabājas īpaši svarīgi.

Šodien ar Baltijas valstu un Polijas kolēģiem bijām vienisprātis, ka kopīgi jāstrādā, lai bez kavēšanās īstenotu drošu un ilgtspējīgu Baltijas valstu elektrības tīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem.

Latvija kā Stratēģijas Enerģētikas politikas koordinators lielu uzmanību pievērsīs digitālo un viedo tehnoloģiju attīstībai enerģētikā.

Savukārt, transporta jomā - Rail Baltica ir lielākais un nozīmīgākais dzelzceļa infrastruktūras projekts reģionā un viens no svarīgākajiem infrastruktūras projektiem visā Eiropas Savienībā.

Dāmas un kungi,

Digitalizācija ir mūsu ikdiena un nākotne. Mākslīgais intelekts, pētniecība, inovācijas ir mūsu uzmanības centrā.

Latvijā attīstām Datos balstītas nācijas konceptu. Tajā, balstoties uz publisko datu pieejamību, sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu caur atvērtajiem datiem, strādājam pie jauniem un inovatīviem produktiem. Šī iniciatīva ir attīstīta, valdībai, augstskolām un uzņēmējiem, sadarbojoties ar tādiem biznesa partneriem kā Microsoft, kas atvēris savu reģionālo centru Rīgā.

Ar cerībām skatāmies uz inovāciju ekosistēmas attīstību Eiropas Savienībā. Vēlētos, lai arī mūsu inovatori, tostarp – mākslīgā intelekta, kvantu datoru, viedo automašīnu jomās, sevi šajā ietvarā ieraudzītu.

Apzināmies, ka fokuss būs uz dažiem lieliem projektiem. Vienlaikus – inovācijas, kas maina tirgus darbību, sākotnējā stadijā bieži rodas tieši mazākos projektos un uzņēmumos.

Mēs bieži runājam par Eiropas pievienoto vērtību. Redzu, ka starptautiskā dimensija, ko var dot ES līmeņa atbalsts, ir īpaši būtisks tieši mazajiem spēlētājiem. Vienlaikus mums būtu jādara viss, lai piesaistītu globālos privātos investorus.

Runājot par inovācijām plašākā kontekstā, uzskatu, ka īpaši svarīga loma ir reģionālajai sadarbībai un reģionālajiem ekselences centriem. Te vēlos izcelt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību 5G ekosistēmas attīstībā, veicot kopīgus pētījumus un pārbaudes.

Baltijas jūras stratēģijas forums notiek laikā, kad esam uzsākuši diskusijas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu.

Uzskatām, ka dzīves līmeņa izlīdzināšanai Eiropas Savienībā ir jābūt galvenajai daudzgadu budžeta prioritātei. Mēs iestāsimies par adekvātu Kohēzijas politikas finansējumu, un strādāsim, lai Kohēzijas līdzekļu sadales kritēriji nodrošinātu uzsvaru uz reģioniem, kas vēl atpaliek no ES vidējā IKP. Baltijas valstis ir apliecinājušas darbībā, ka ir Kohēzijas politikas veiksmes stāsts.

Vienlaikus mums ir būtiska integrēta Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju un digitālās vides attīstība. Tāpēc jo īpaši novērtējam Eiropas Komisijas piedāvājumu nākamajā daudzgadu budžeta periodā palielināt finansējumu pētniecībai un inovācijām digitālās jomas attīstībai. Dzīves līmeņa izlīdzināšana Eiropas Savienībā vairs nav iedomājama bez digitālo risinājumu atbalsta. Ne mazāk nozīmīgs ir finansējums Eiropas infrastruktūras savienošanai.

Dāmas un kungi,

Novēlu Jums šajā Forumā vērtīgu viedokļu apmaiņu, lai sekmētu jaunu projektu izstrādi un to īstenošanu ap Baltijas jūru! Paldies!

Ministru prezidents Māris Kučinskis