2020. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

  • Ilggadējai Latvijas Republikas diplomātei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā un Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanā.
  • Māksliniekam un dizaineram Valdim Celmam par ieguldījumu Latvijas mākslas un dizaina attīstībā.
  • Basketbola trenerim Imantam Pļaviņam par mūža ieguldījumu sporta attīstībā.
  • Pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
  • Uzņēmējam un mecenātam Vilim Vītolam par mūža ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu Latvijā.
  • Biedrībai "Latvijas Autisma apvienība" par nozīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu personu ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzībā, sabiedrības izglītošanā un pētniecībā.

2020. gadā Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķīra 45 personām.

Latvijas izcilniekiem piešķir Ministru kabineta balvas