Iepazīsti politikas veidošanas procesu un apzinies savas iespējas!

Politikas veidošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, un ne vienmēr iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja piedalīties visos tā veidošanas posmos. Tomēr sabiedrībai ir svarīgi apzināties savas iespējas un zināt visas politikas procesā iesaistītās institūcijas. 

Video par sabiedrības līdzdalības iespējām:

Ņemot vērā savus resursus, katrā no politikas veidošanas posmiem iedzīvotāji, sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji var izvēlēties atbilstošāko iesaistīšanās veidu.

Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies nevalstiskajās organizācijās, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli. Šī iemesla dēļ turpmāk tekstā tiek izmantots termins "nevalstiskās organizācijas vai saīsinājumā – NVO", pieņemot, ka tieši NVO pārstāv aktīvāko un līdzdarbībā ieinteresētāko sabiedrības daļu.

Par sabiedrības līdzdalības veidu – diskusiju dokumentiem – vairāk lasiet šeit.

 

NVO līdzdalība dažādos politikas plānošanas cikla posmos

Politikas plānošanas ciklā ir četri posmi (skatīt shēmu):