Pieteikties līdzdalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs var:

  • ar atbildīgās ministrijas starpniecību;
  • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: pasts@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši attiecīgās sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.