Valsts kanceleja izsludina konkursu uz

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA ĢENERĀLDIREKTORA amatu

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • maģistra grāds (vēlams ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē vai vadības zinībās);
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā  vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā, privātajā sektorā esot atbildīgam par vismaz piecu miljonu EUR apgrozījumu un vismaz 50 darbiniekiem vai publiskajā sektorā ar budžeta atbildību par vismaz trim miljoniem EUR un vismaz 150 padotībā esošiem darbiniekiem vai gadījumā, ja pretendents bijis zemākā amatā, tad padotībā esošo darbinieku skaitam ir jābūt ne mazākam par 200 darbiniekiem (tiks ņemta vērā gan tiešā, gan netiešā padotība);
 • starptautiska un/vai starpresoru sadarbības pieredze;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās;
 • veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un sarežģītu darbu, kam raksturīgs plašs mērogs un liels darba apjoms;
 • iespēju vadīt unikālas un Latvijas sabiedrībai nozīmīgas pārmaiņas;
 • iespēju ar savu aizrautību, uzņēmību un drosmi iedvesmot līdzcilvēkus sasniegt labāko iespējamo rezultātu;
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 2018. gadā izvirzītie mērķi un rezultāti pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja. Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāprezentē arī savs redzējums par Valsts ieņēmumu dienesta darbības attīstību digitālās ekonomikas un jaunu uzņēmējdarbības formu ieviešanas periodā.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentiem lūdzam līdz 2018. gada 14. septembrim iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv).

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata konkursam".

Ja dokumentus iesniedz personīgi Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā), tos ievieto slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata konkursam". Obligāta prasība – pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082932).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520), piesaistītais personāla atlases uzņēmums SIA Executive Search Baltics (Amrop) (Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Tālrunis uzziņām 67082932 (Katri Vintiša, Valsts kanceleja).