Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Līdz 7. novembrim iespējams pieteikties atklātā konkursā uz Valsts izglītības satura centra vadītāja amatu

Valsts kanceleja pagarinājusi pieteikšanās termiņu atklātā konkursā uz Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja amatu. Konkurss tika izsludināts 18. oktobrī, un pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 7. novembrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz piecu gadu darba pieredze izglītības jomā. Tāpat pretendentiem pēdējo 10 gadu laikā jābūt guvušiem vismaz piecu gadu pieredzi organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar vismaz 15 padotajiem darbiniekiem. Jābūt arī pieredzei starptautiskajos projektos vai studijās ārvalstīs, vai cita veida starptautiskai pieredzei izglītības jomā.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas par VISC darbības pamatvirzieniem un izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanas jautājumiem. Vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā. Lai pieteiktos konkursā, vēlama arī pedagoģiskā darba pieredze. Pretendentiem angļu valoda jāpārvalda B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

No pretendentiem tiek sagaidīta arī pārmaiņu vadības pieredze, sistemātiska pieeja jautājumu risināšanai un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās. Jābūt arī teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un prezentēs stratēģisko redzējumu par Valsts izglītības satura centra attīstību un prioritātēm turpmākajos piecos gados.  Savukārt uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšanu un pārmaiņu vadīšanu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts nozares ministra apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais VISC vadītājs saņems mēnešalgu 2264 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), iespēju strādāt elastīgā darba laikā un veikt radošu un daudzveidīgu darbu, pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere, Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs un Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone. Tāpat pretendentu vērtēšanā par neatkarīgiem novērotājiem uzaicināti pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas.