Iekšlietu ministrija
Valdību iepazīstina ar Valsts policijas organizatoriskās pilnveidošanas iecerēm

Otrdien, 11. jūnijā, Ministru kabineta locekļi tika iepazīstināti ar plānotajām iecerēm Valsts policijas darba organizācijas un struktūras maiņā.

Valsts policijas prezentācijā “Valsts policijas darba organizācijas, struktūras izmaiņas un pilnveidošana atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem” tika sniegts skatījums par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītības un atlīdzības jautājumiem, kā arī par Valsts policijas pieejamības nodrošināšanu, balstoties uz plānoto administratīvi teritoriālo iedalījumu reformu.

Prezentācijā uzsvērta nepieciešamība veikt izmaiņas atlīdzības sistēmā, izmeklētāja mēnešalgai piesaistot rajona prokurora mēnešalgu, kam papildus nepieciešami būtu 7,9 miljoni eiro gadā no valsts budžeta.

Akcentēta arī nepieciešamība likvidēt 632 vakantās amatpersonu ar speciālo pakāpi amata vietas jeb 9,2% no šobrīd esošajām 6885 amata vietām, taču šīs izmaiņas neparedz esošo policistu skaita samazināšanu.

Kā citas paredzamās iespējamās izmaiņas minēta atteikšanās no Valsts policijai neraksturīgajām funkcijām, piemēram, objektu apsardze, ielu slēgšana, pavadīšana pašvaldību un komersantu rīkotos pasākumos. Savukārt aizturēto apsardzē un objektu apsardzē iecerēta darbinieku amata vietu ieviešana. Tāpat arī paredzēta funkciju decentralizēšanu reģionu/iecirkņu līmenī.

Prezentācijā par Valsts policijas darba pilnveidošanu tika runāts arī par “Universālā policista” ieviešanu, kas paredzētu mācības Valsts policijas koledžā, iegūstot standartu - 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Mācību laikā policists apgūtu prasmes reaģēt, izmeklēt un īstenot aktivitātes prevencijas jomā.

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943 E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Attēls

 

11.06.2019. Par Valsts policijas darba organizācijas un struktūras izmaiņām