Kultūras ministrija Ministru kabinets

Valdība 10. augustā, izskatot Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto informatīvo ziņojumu, lēma Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) darbības uzsākšanai un nodrošināšanai – padomes locekļu un sekretariāta darbinieku atalgojumam, telpu nomai, tehniskajam nodrošinājumam u.c. - no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2021. gadā piešķirt līdz 291 345 eiro. Tāpat atbilstoši Saeimas lemtajam NEPLP padomes locekļu atalgojuma palielinājumam novirzīti 45 973 eiro.

SEPLP izveidi paredz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. SEPLP būtiskākie uzdevumi ir veikt augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas sabiedriskajos medijos – Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio - garantēt sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību, t.sk. neiejaucoties programmu satura veidošanā, izstrādāt un apstiprināt sabiedrisko pasūtījumu un priekšlikumus tā izpildei nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem, apstiprināt sabiedrisko mediju ētikas kodeksus un ievēlēt / atbrīvot no amatiem sabiedrisko mediju valžu locekļus, galvenos redaktorus un sabiedrisko mediju ombudu, uzraudzīt un izvērtēt sabiedriskos mediju darbību, sasniegtos rezultātus.

Jau ziņots, ka Saeimas 2021. gada 4. augusta ārkārtas sesijas attālinātajā sēdē tika ievēlēti visi trīs SEPLP padomes locekļi – Jānis Siksnis, Sanita Upleja – Jēgermane un Jānis Eglītis. Līdz ar to SEPLP ir izveidota un šajā gadā darbosies 5 mēnešus.

Pārejas periodā līdz šā gada beigām uzsākto sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu komerciālajos medijos atbilstoši 2021. gada budžetā šim mērķim piešķirtajam finansējumam turpinās uzraudzīt NEPLP, savukārt sabiedrisko mediju pārraudzību pārņems SEPLP. Lai nodrošinātu procesu nepārtrauktību laikā, kamēr SEPLP pilnvērtīgi uzsāk savu darbu, paredzēts, ka NEPLP un SEPLP varētu noslēgt savstarpēju vienošanos, kurā noteiktas katras padomes atbildības jomas 2021. gadā.

Aplēsts, ka turpmāk SEPLP darbības nodrošināšanai ik gadu būs nepieciešami 626 233 eiro; finansējums šai horizontālajai prioritātei būs jārod 2022. un nākamo gadu valsts budžeta izstrādes procesā.

Datums 10. augusts, 2021
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi (Ministru kabinets, Zaļā zāle). Mediju iespējas: pirms sēdes foto…

Papildu informācijai:

Lita Kokale,

Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

67330343, 26469946

Lita.Kokale@km.gov.lv