Covid-19 Labklājības ministrija
Valdība pārdalījusi labklājības nozares finansējumu

Labklājības ministrija (LM) ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2020.gada 9 mēnešos un to izpildes tendences, un, sakarā ar COVID-19 izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, arī  prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām.

LM rosināja iekšēji pārdalīt nozares finansējumu 4 219 487 eiro apmērā  neatliekamu pasākumu īstenošanai. To otrdien, 10. novembrī, atbalstīja Ministru kabineta sēdē.

Līdz ar to tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai tiks papildus 262 991 eiro. Par šo naudu plānots samazināt rindu uz ortozēm, pretizgulējumu matračiem, funkcionālajām gultām, pārvietošanās palīglīdzekļiem un citiem palīglīdzekļiem. Prognozēts, ka šādi nepieciešamos palīglīdzekļus saņems vairāk nekā 600 cilvēku ar invaliditāti.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar dzirdes invaliditāti (rindas mazināšanai) piešķirs vēl 34 983 eiro, tādējādi vēl papildu 16 cilvēki ar invaliditāti varēs saņemt sociālo rehabilitāciju.

Valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai līdz gada beigām paredzēti vēl 2 729 068 eiro - infrastruktūras sakārtošanai un Covid-19 infekcijas izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanai un klientu drošības risku mazināšanai. Ar šo naudu tiks  kompensēti arī tie izdevumu, kas jau tika novirzīti pretepidēmiskajiem  pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pārdalīti  171 460 eiro, kas arī domāti infrastruktūras sakārtošanai un Covid-19 infekcijas izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanai un klientu drošības risku mazināšanai.

Savukārt Satversmes tiesas sprieduma izpildei, proti - lai segtu nenomaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par periodu no 1998.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim līdzekļu pārdales rezultātā piešķirs 1 020 985 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv