Ministru kabinets Valsts kanceleja
Inovāciju laboratorija

10. maija Ministru kabineta sēdē valdība apstiprinājusi informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstību. Ziņojumā Valsts kanceleja noteikusi nepieciešamos ieguldījumus no Atveseļošanas fonda, lai attīstītu publiskā sektora inovētspēju un tādējādi uzlabotu tā sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

Informatīvajā ziņojumā aprakstītās reformas paredz būtiski palielināt publiskā sektora inovētspēju, lai attīstītu modernu un efektīvu publisko pārvaldi. Šāda pārvalde spēs gan piesaistīt konkurētspējīgus darbiniekus, gan uzlabot iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus, padarot tos ērtākus un plašāk pieejamus dažādām sabiedrības grupām.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tiks izstrādāts tiesiskais regulējums inovācijas ekosistēmas darbībai un turpmāk attīstīta t. s. inovācijas laboratorija, kurā tiks attīstīti un testēti jauni risinājumi un pakalpojumi, izmantojot inovatīvas, uz klientu vērstas metodes. Attīstot publiskā sektora inovācijas ekosistēmu, tiks piesaistīti inovācijas speciālisti, izveidotas piemērotas koprades telpas, tehniskais aprīkojums un digitālā vide, nodrošinātas arī mācības iesaistītajiem darbiniekiem un veikti citi nepieciešamie pasākumi.  

Darbaspējīgākos inovācijas laboratorijā radītos risinājumu prototipus testēs arī ārpus laboratorijas vides, lai pēc tam ieviestu reālajā vidē. Tāpat tiks izstrādāts plāns un mehānisms problēmu atlasei.

Investīcijas rezultātu sasniegšanu nodrošinās un tās ietvaros plānoto Atveseļošanas fonda projektu vadīs un pārraudzīs Valsts kanceleja, bet inovēšanā piedalīsies gan tiešās valsts pārvaldes iestādes, gan pašvaldības un plānošanas reģioni. Plānotajiem pasākumiem paredzēti 900 000 EUR, kas tiks ieguldīti no Atveseļošanas fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2025. gada vidum.

Inovācijas laboratorija

Informācija par inovācijas laboratoriju un metodēm, kas veicina valsts pārvaldes inovācijas kultūru un eksperimentēšanu.
Skatīt vairāk
Datums 10. maijs, 2022
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Notiek Ministru kabineta sēde.  Sēdes darba kārtība.

Santa Jirgensone

Konsultante
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv