Valdība atbalsta vienotu pieeju iestāžu informācijas izvietošanai internetā

Otrdien, 25. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos noteikumus “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, nosakot vispārīgās prasības informācijas ievietošanai internetā un nodrošinot piekļūstamību, lietotājorientētu pieeju un Latvijas Atvērto datu portāla efektīvu darbību.

Noteikumi attiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un iestādēm, kas atrodas tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību padotībā, un tie nodrošina Parlamenta un Padomes 2016.gada 26.oktobra Direktīvas (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību prasību ieviešanu. Tas ļaus valsts pārvaldes informācijai kļūt tuvākai un saprotamākai dažādām iedzīvotāju grupām, tostarp, personām ar invaliditāti.

Kaspars Gerhards, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: “Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, aizvien plašāks loks valsts un pašvaldību iestāžu informācijas un pakalpojumu kļūst pieejami attālināti un aktuālās dzīves situācijas var risināt tiešsaistē, ekonomējot gan laiku, gan naudu. Tādēļ ir būtiski, lai tie ir pieejami ikvienam. Latvijā 6,6% iedzīvotāju ir personas, kas reģistrētas ar invaliditāti (Invaliditātes informatīvās sistēmas dati par 2016.gadu). Šie noteikumi rada priekšnosacījumus, lai iestāžu informācija kļūtu saprotamāka un tuvāka, un lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā arī gados vecākiem cilvēkiem.”

Iestādes būs atbildīgas, lai nodrošinātu lietotājam saprotamu, viegli lietojamu un pieejamu informāciju atbilstoši sabiedrības vairākuma izmantoto tehnoloģisko rīku sniegtajām iespējām. Līdz ar to tīmekļvietnes būs lietotājiem draudzīgas, piemērotas mūsdienu lietotāju vajadzībām un paradumiem, piemēram, elektroniski rediģējamas veidlapas, mašīnlasāms formāts, mašīntulka izmantošana, mobilais atbalsts u.c. Tāpat, noteikumi nosaka vienotus domēna vārdu un elektroniskā pasta adrešu veidošanas principus, tīmekļvietnes un mobilo lietotņu satura veidošanas principus, definē tehnoloģiskās prasības un izstrādes nosacījumus.

Atvērto datu publicēšana Atvērto datu portālā nodrošinās iestāžu datu vieglu pieejamību vienuviet, veicinās valsts pārvaldes informācijas atkārtotu izmantošanu un sniegs iespēju radīt jaunus produktus un pakalpojumus privātajā sektorā.

Jaunās prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot no 2019. gada 23. septembra līdz 2021. gada 23. jūnijam.

 

Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533