Ukrainas karogs

Līdztekus darba attiecībās iesaistītajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, turpmāk ir paredzēts atbalsts arī pašnodarbinātajiem. Tāpat kā nodarbinātības uzsākšanas pabalsts, arī pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts būs vienas minimālās algas jeb 500 eiro apmērā. Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu izmaksās Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas.

Šāds pabalsts netiks izmaksāts tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iepriekš būs saņēmuši nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju, pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai varēs pieteikties arī tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri būs reģistrējušies kā pašnodarbinātās personas pirms šīs normas spēkā stāšanās, bet ne agrāk kā 2022. gada 24. februārī. Līdz 2022. gada 5. septembrim nodarbinātības uzsākšanas pabalstu ir pieprasījuši 7773 Ukrainas civiliedzīvotāji. Savukārt, pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu varētu pieprasīt līdz 200 Ukrainas civiliedzīvotāju.

Šādas izmaiņas paredz likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā", kas otrdien, 6. septembrī pieņemti valdības sēdē. Tie vēl jāizskata un par tiem jānobalso Saeimai.

Likumprojektā arī noteikts, ka bērna kopšanas pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājam par bērnu, kurš dzimis Latvijā un kuram pabalsta pieprasīšanas brīdī vēl nav izsniegta Ukrainas civiliedzīvotāja ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, izmaksās no bērna dzimšanas dienas uz pabalsta pieprasītājam izsniegtās uzturēšanās dokumentā noteikto laiku.

Tāpat likumprojekts paredz, ka Ukrainas jūrniekiem, kuriem Latvijā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss un kuri ir nodarbināti uz Latvijas karoga kuģa vai tāda kuģa, uz kura iekārtojušies darbā, izmantojot Latvijas Republikā licencēta komersanta darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, Jūrnieku reģistrs, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, izņēmuma kārtā šiem jūrniekiem varēs izdot jūrnieka grāmatiņu, nepiemērojot prasību par pastāvīgās uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta esību.

Datums 6. septembris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā un preses konference…