Izglītības un zinātnes ministrija
Valdībā apstiprināta kārtība par valsts sociālā atbalsta piešķiršanu pedagogiem

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistītie pirmspensijas vecuma pedagogi, kuriem pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai slēgšanas gadījumā būs grūtības atrast darbu, sešus mēnešus varēs saņemt sociālo atbalstu vidējās izpeļņas apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem”, kas šodien, 2018.gada 17.aprīlī, apstiprināts valdībā.

Valsts sociālo atbalstu saņems pedagogi, kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir mazāk  nekā trīs gadi. Noteikumi paredz, ka pedagoga kopējam darba stāžam valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, ir jābūt vismaz 25 gadiem, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti pašvaldības vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādē, kura tiek slēgta vai reorganizēta.

Sociālā atbalsta izmaksas tiks finansētas no Izglītības un zinātnes ministrijas šim mērķim izveidotas valsts budžeta apakšprogrammas. Sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu administrēs reorganizētās vai slēgtās izglītības iestādes dibinātājs – pašvaldība, savukārt sociālā atbalsta saņēmēju valsts pensiju un bezdarba gadījumu apdrošināšanai reģistrēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Pēc IZM rīcībā esošajiem datiem, 2018.gadā plānots reorganizēt vai slēgt aptuveni 42 vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes. Potenciāli sociālā atbalsta saņemšanai varētu kvalificēties  aptuveni 77 pedagogi. Vidēji šāds pretendentu skaits varētu būt arī 2019. un 2020.gadā.

Pagājušā gada nogalē, 2017.gada 22.novembrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma IZM virzītos grozījumus Izglītības likumā, kas paredz sociālo atbalstu tiem pirmspensijas vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuriem pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā būs grūtības atrast  darbu. Grozījumi Izglītības likumā stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem” var iepazīties MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 67047704, 25728536
E-pasts: prese@izm.gov.lv