Ministru kabinets
Valdība apstiprina zaļā publiskā iepirkuma regulējumu

2017.gada. 20.jūnijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās prasības zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanai.

ZPI mērķis ir publisko iepirkumu rezultātā iegādāto preču, pakalpojumu un būvdarbu ietekmes uz vidi samazināšana visā to aprites ciklā. Vienlaicīgi plānots sekmēt videi draudzīgu preču un pakalpojumu tirgus attīstību, kā arī vietējās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu.

Sagatavotie priekšlikumi nosaka regulējumu ZPI piemērošanai, tā īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un kontroles kārtību. Kopā ir noteiktas septiņas2 preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams ZPI. Vienlaikus priekšlikumi nosaka ZPI prasības un kritērijus arī četrpadsmit3 brīvprātīgi piemērojamām preču un pakalpojumu grupām, kā arī aprites cikla izmaksu aprēķina metodiku enerģiju patērējošām precēm.

Atbalstītie priekšlikumi stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā.

1Ministra kabineta noteikumu projekts “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”. Ar plašāku informāciju var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067&mode=mk&date=2017-06-20

2Biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu apgaismojums un satiksmes signāli.

3Būvdarbi (biroju ēkas), ceļu būve un satiksmes zīmes, ūdens sildītāji siltuma ražošanai, dārzkopības produkti un pakalpojumi, elektroenerģija, klozetpodi un pisuāri, koģenerācijas iekārtas, mēbeles, notekūdeņu infrastruktūra, sienu paneļi, izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums, tekstilpreces, transports, veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI).

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv