Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Ģimene kopīgi pavada laiku, fonā krāsns

Apstiprinot Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, Ministru kabinets š.g. 27. septembra sēdē apstiprināja četrus jaunus atbalsta pasākumus mājsaimniecībām un visiem juridiskajiem lietotājiem energoresursu cenu straujā pieauguma daļējai kompensēšanai. Visu jauno atbalsta pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 422,2 miljoni eiro.

"Šobrīd, kad energoresursu cenas ir sasniegušas nebijušus augstumus gan ģeopolitiskās situācijas, gan citu faktoru dēļ, bez valsts atbalsta mājsaimniecībām pastāv risks savlaicīgi un pilnā apmērā segt apkures izmaksas, savukārt mūsu uzņēmējiem tas draud ar konkurences zaudēšanu tuvākajiem kaimiņiem. Jau iepriekš valdībā lēmām par atbalstu mājsaimniecībām dažādu energoresursu izmaksu kompensācijai, kas ietver mājokļa pabalstu, kā arī pusi no sadārdzinājuma centralizētai siltumapgādei, elektroenerģijai, dabasgāzei un koksnei (granulas, briketes un malka). Pagarinājām arī jau pērn palielināto atbalstu aizsargātiem lietotājiem, atcēlām OIK visiem elektroenerģijas lietotājiem, lēmām par atbalstu juridiskām personām visu sistēmas operatoru sadales un pārvades izmaksu segšanai, kā arī apstiprinājām atbalsta mehānismu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem. Kopā ar šodien apstiprinātajiem papildu atbalsta pasākumiem, energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai no valsts puses šobrīd apstiprināts apjomīgs atbalsta pasākumu kopums gan mājsaimniecībām, gan visiem uzņēmējiem, gan citām juridiskajām personām, t.sk. biedrībām, izglītības un ārstniecības iestādēm,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Ņemot vērā straujo energoresursu sadārdzinājumu, kas rada risku par iedzīvotāju iespēju apmaksāt apkures rēķinus, kā arī apdraud Latvijas tautsaimniecībai būtisko eksportējošo uzņēmumu pastāvēšanu, Ekonomikas ministrija sagatavoja papildu energoresursu cenu mazinošos pasākumus šai apkures sezonai – trīs pasākumi attiecināmi uz mājsaimniecībām un viens – juridiskajām personām.

Lai sniegtu papildu atbalstu mājsaimniecībām, valdība apstiprināja EM piedāvājumu diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstu - centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 - 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski. Atbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums - 87 milj. eiro.

Piemērs:

Ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro par MWh, tad:

  1. 340 - 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
  2. 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
  3. 171 + 41 = 212 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 - 212 = 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.

Otrs atbalsta pasākums mājsaimniecībām būs vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana - mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai - 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot dabasgāzes tirgotājiemAtbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.  Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums – 10,89 milj. eiro.

Trešais atbalsta pasākums būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām - visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh[1] un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiemAtbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.  Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums - 67 milj. eiro.

Ceturtais atbalsta pasākums tiks attiecināts uz visiem juridiskajiem lietotājiem, t.sk. uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām, utt. –  visiem juridiskajiem lietotājiem valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh. Atbalsts juridiskajiem lietotājiem tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiemAtbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums - 257 milj. eiro.

Paskaidrojums:

Elektroenerģijas tirgotāji savus klientus iedala divās kategorijās - mājsaimniecībās, kurām elektroenerģija tiek piedāvāta par mājsaimniecības tarifu, un juridiskajos lietotājos, kuriem elektroenerģija tiek piedāvāta par juridiskā lietotāja tarifu un to attiecinot uz visiem juridiskajiem lietotājiem (tostarp valsts un pašvaldību iestādes).

Līdz ar to, ja saimnieciskās darbības veicējs nav juridiskais lietotājs (t.i. nav juridiska persona), tad tas līdz ar visām fiziskajām personām saņems mājsaimniecībām paredzēto atbalstu. Līdz ar to atbalstu vienā no formām saņems visi saimnieciskās darbības veicēji - gan fiziskas personas, gan juridiskas personas.

Būtiski uzsvērt, ka jaunais atbalsta pasākums nepārklāsies ar energointensīvajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem noteikto atbalstu. Šajā likumā noteiktais atbalsts tiks piemērots automātiski un samazinās elektroenerģijas izmaksas, kas atspoguļojas galalietotāja rēķinā. Energointensīvo apstrādes uzņēmumu atbalsts tiks piemērots, ņemot vērā atbalstu, kas piemērojams uz šī likuma pamata, proti, atsauces elektroenerģijas cena energointensīvo uzņēmumu atbalstam būs tā cena, ko maksā energointensīvais uzņēmums pēc atbalsta saņemšanas.

Visu jauno atbalsta pasākumu administrēšanu nodrošinās Būvniecības valsts kontroles birojs. Detalizēti ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā var iepazīties Tiesību aktu portālā. Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimā.

Kā zināms, jau iepriekš valdība un Saeima apstiprinājusi vairākus atbalsta instrumentus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. Tāpat pieņemts lēmums par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu visiem lietotājiem. Un no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) (izņemot valsts un pašvaldību iestādes un tās juridiskajās personas, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (piemēram, namu apsaimniekotājiem). Vienlaikus jāatgādina, ka vēl apstiprināta atbalsta programma energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, kompensējot energoresursu cenu pieaugumu granta (dāvinājuma) veidā par periodu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim; atbalsta apmērs - līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam. 


[1] Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 160 eiro/MWh, lietotājs par elektroenerģiju norēķināsies atbilstoši līguma cenai un kompensācija netiks piemērota.

Datums 27. septembris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā un preses…