Finanšu ministrija Ministru kabinets

Trešdien, 24. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2022. gadam sagatavošanas grafiku. Tāpat tika apstiprināts Finanšu ministrijas piedāvātais izdevumu pārskatīšanas tvērums 2021. gadam, kas paredz veikt nozaru budžeta finansēšanas analīzi, tai skaitā nozaru ministriju pārraudzībā esošo politiku un jomu finansēšanas analīzi un valsts budžeta programmu horizontālu pārskatīšanu. Rezultātā tas ļaus nodrošināt valsts budžeta finansēto funkciju ekonomiskāku un racionālāku īstenošanu, administratīvā sloga mazināšanu, un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus politikas izmaiņām. Vienlaikus tiks turpināts pilnveidot valsts budžeta plānošanas un izpildes procesu vadības regulējumu, tai skaitā ieviešot priekšnosacījumus plašākai automatizēto datu apstrādes sistēmu izmantošanai budžeta vadības procesā.

Finanšu ministrs Jānis Reirs norāda: “Budžets ir valsts pārvaldes funkciju īstenošanas mugurkauls, un to ar nepacietību gaida gan sabiedrība, gan valsts un pašvaldību iestādes un institūcijas. Tā sagatavošanas grafiks ir būtisks, jo budžets sastāv no daudzām daļām, un valsts iestādēm un institūcijām ir jābūt vienādām iespējām piedalīties šī budžeta veidošanā.  Budžeta veidošana ir atklāts un caurspīdīgs process, kam nepieciešama arī sabiedrības iesaiste un kontrole. Mūsu virsuzdevums sarežģītajā Covid izraisītajā situācijā ir izstrādāt tādu budžetu, kas ļautu palielināt Latvijas sabiedrības labklājību, vienlaikus radot jaunas iespējas atsperties uzņēmējiem, lai veidotu mūsu nākotnes ekonomiku.”

Saeimā 2022. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt šā gada 14. oktobrī. Lai ievērotu noteiktos termiņus, nepieciešams savlaicīgi sākt darbu pie gadskārtējā un vidēja termiņa budžeta likumprojekta sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” sagatavošanas grafiks:

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

Latvijas Stabilitātes programmas 2021.–2024. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2021. gada

13. aprīlis

 

Latvijas Stabilitātes programmas 2021.–2024. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2021. gada

15. aprīlis

 

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2021. gada

23. aprīlis

 

Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2022., 2023. un 2024. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju

Ministrijas

2021. gada

14. maijs

Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā

Ministrijas

2021. gada

30. jūnijs

Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" 17. pantā minētajā gadījumā

Pašvaldības

2021. gada

19. jūlijs

Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos

Ministrijas

2021. gada

19. augusts

Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos

Ministrijas

2021. gada

19. augusts

Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

24. augusts

Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2022., 2023. un 2024. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

24. augusts

Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

24. augusts

Informatīvā ziņojuma "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

24. augusts

Diskusijas un Ministru kabineta galīgā lēmuma pieņemšana par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024. gadam

Finanšu ministrija

2021. gada

24. augusts,

31. augusts,

2. septembris

(ārkārtas sēde)

Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2022., 2023. un 2024. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas

2021. gada

3. septembris

 

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2022., 2023. un 2024. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām

Finanšu ministrija

2021. gada

7. septembris

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Ministrijas

2021. gada

9. septembris

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā

Ministrijas

2021. gada

14. septembris,

21. septembris, 28. septembris

Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2022., 2023. un 2024. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas

2021. gada

17. septembris

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" (ar paskaidrojumiem) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

12. oktobris

Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2022. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2021. gada

12. oktobris

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" (ar paskaidrojumiem, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā

Ministru kabinets

2021. gada

14. oktobris

Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2022. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2021. gada

14. oktob

 

MK rīkojuma projekts un tā pielikums ar grafiku pieejams MK mājaslapā.

Informācijas sagatavotāja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: (+371) 67083938
E-pasts:
lelde.grinvalde@fm.gov.lv