Zemkopības ministrija
Turpmāk tiks veikta arī iekšējo ūdeņu produktu kontrole

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi.

Patlaban spēkā esošie noteikumi paredz tikai jūrā nozvejoto un jūras akvakultūrā izaudzēto zivju produktu kontroles kārtību, un tie neregulē iekšējos ūdeņos nozvejoto vai akvakultūrā izaudzēto zivju (tai skaitā nēģu, vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī zivju ikru) produktu kontroles kārtību, kas ir atšķirīga no jūras produktu kontroles kārtības. Grozījumi paredz turpmāk regulēt arī iekšējo ūdeņu produktu kontroli, ko veiks Valsts vides dienests (VVD).

Vienlaikus, lai nodrošinātu ES prasību izpildi par trešo valstu zvejas kuģu iepriekšējo paziņojumu un nozvejas sertifikātu, kā arī Latvijas karoga zvejas kuģu pārdošanas zīmes kopiju iesniegšanu, par atbildīgo iestādi Latvijā noteikts VVD.

Tas nozīmē, ka trešo valstu zvejas kuģa kapteiņi vai to pārstāvji paziņojumu par plānoto zvejas kuģa ienākšanu Latvijas ostās, kā arī Latvijas karoga zvejas kuģu kapteiņi vai to pārstāvji, ja zivju produktu pirmā pārdošana notiks ārpus ES ūdeņiem, zvejas produktu pārdošanas zīmes vai tai līdzvērtīga dokumenta kopijas iesniegs VVD.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: +371 67027498 E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv