Ministru kabinets Valsts kanceleja
Ministru kabineta ēka

Ministru kabineta 15. novembra lēmums paredz, ka no 2023. gada pavasara Valsts kanceleja papildus saviem pienākumiem uzņemsies virkni Pārresoru koordinācijas centra funkciju. Tas ļaus stiprināt valdības centru. Savukārt Pārresoru koordinācijas centrs kā atsevišķa iestāde tiks likvidēts.

Valsts kancelejai pārņemt Pārresoru koordinācijas centra funkcijas ir loģisks solis. Abas iestādes ir tiešā Ministru prezidenta padotībā, un abas dara būtisku darbu, lai valdība un Ministru prezidents varētu sekmīgi strādāt. Mūsu zināšanu un prasmju apvienošana stiprinās Valsts kanceleju kā valdības centru,” saka Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Valsts kanceleja jau līdz šim ir atbildīga par valsts pārvaldes politikas un cilvēkresursu attīstības jautājumiem, kā arī koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības jomās. Līdz ar to Valsts kancelejas kā valdības centra kompetence tiks stiprināta, pārņemot no Pārresoru koordinācijas centra tādas funkcijas kā Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošana, valdības deklarācijas izpildes uzraudzība, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldību.

Pašlaik Valsts kanceleja un Pārresoru koordinācijas centrs sadarbojas, lai atrastu efektīvāko veidu, kā vienotā, spēcīgā komandā apvienotu abu iestāžu resursus.

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums paredz, ka Pārresoru koordinācijas centra likvidācija, funkcijas pievienojot Valsts kancelejai, jāpabeidz līdz 2023. gada 1. martam. Finanšu līdzekļu, materiālo un nemateriālo vērtību, kā arī arhīva un lietvedības nodošanu Valsts kancelejai nodrošinās Pārresoru koordinācijas centra likvidācijas komisija.

Lai Valsts kanceleja varētu pārņemt Pārresoru koordinācijas centra funkcijas, Ministru kabinetā apstiprināti arī Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā un Grozījumi Attīstības plānošanas likumā.

Datums 15. novembris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.   

Reinis Grāvītis

Vadītājas vietnieks
Reinis.Gravitis [at] mk.gov.lv