Valsts kanceleja
Startējis pirmais Valsts kancelejas Stratēģiskās cilvēkresursu vadības inovācijas laboratorijas hakatons

#GovLabLatvia hakatona dalībnieku uzdevums bija radīt valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības ietvara prototipu, lai panāktu izrāvienu valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldībā un veidotu valsts pārvaldi kā pievilcīgu un uzticamu darba devēju.

Šo izaicinājumu 30.-31.maijā pieņēma 22 inovācijas un personālvadības entuziasti (ne tikai no valsts pārvaldes, bet arī no privātā sektora), kuri divās dienās izveidoja 4 iespējamos cilvēkresursu vadības ietvara variantus. Valsts kanceleja šos prototipus izmantos, lai radītu pamatu OECD rekomendācijas par publiskā sektora līderību un kapacitāti ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē un veidotu uz lietotāja – ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā - vajadzībām balstītu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu, nodrošinot atvērtāku, atsaucīgāku un profesionālāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Stratēģiskās cilvēkresursu vadības inovācijas laboratorijas ietvaros no 17. līdz 31.maijam norisinājās arī ideju konkurss, kurā bija aicināts piedalīties ikviens valsts pārvaldē nodarbinātais, iesniedzot savu ideju tēmai “Kā padarīt darbinieku ikdienu valsts pārvaldē labāku”. Konkursā saņemtas 59 idejas no 28 valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Esam priecīgi un pateicīgi visiem ideju autoriem! Inovatīvāko ideju iesniedzējus mēs aicināsim līdzdarboties turpmākajā inovācijas laboratorijas #GovLabLatvia darbā.

Vairāk par Valsts kancelejas inovācijas laboratorijām lasiet šeit.

Katri Vintiša, Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja
Valsts pārvaldes politikas departaments
Valsts kanceleja
Tālr. 67082932, e-pasts: Katri.Vintisa@mk.gov.lv