TAP portāls

Otrdien, 7. septembrī, valdība apstiprināja jaunu Ministru kabineta kārtības rulli, lai uzsāktu darbu Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā jeb TAP portālā. TAP portāls ir izveidots, lai modernizētu tiesību aktu izstrādi valsts pārvaldē, padarītu procesu ātrāku un atvērtāku, kā arī palielinātu sabiedrības līdzdalības iespējas.

TAP portāla ieviešana bija viens no Valsts kancelejas uzdevumiem Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plānā, lai modernizētu valsts pārvaldes procesus. Vairāk nekā 19 gadu vecā e-portfeļa sistēma, dažādās darba organizācijas sistēmas iestādēs un atšķirīgā pieeja informācijas publicēšanai padarīja tiesību aktu izstrādes procesu sadrumstalotu, nepārskatāmu un apgrūtināja sabiedrības līdzdalības iespējas.

Līdz šim ministrijās un iestādēs, kuras ir iesaistītas tiesību aktu izstrādē, bija sava kārtība, darbiniekiem nācās veikt lielu daudzumu manuālu darbību un tiesību aktu saskaņošanas procesā bija atšķirīgas pieejas. Ieviešot TAP portālu, iepriekšējā kārtība tiks uzlabota, jo notiks pāreja no dokumentu aprites pieejas uz strukturēto datu pieeju. Tas nozīmē, ka tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas process notiks vienotā sistēmā – TAP portālā – atvieglojot darbu un stiprinot sadarbību koprades procesā starp valsts pārvaldi un sabiedrību.

Jaunais Ministru kabineta kārtības rullis un TAP portāla darbības uzsākšana, kas notiks 9. septembrī, harmonizēs un automatizēs tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas procesu. Ministrijās un iestādēs vairs nebūs nepieciešams uzturēt atsevišķas iekšējas dokumentu aprites sistēmas tiesību aktu projektu izstrādei un saskaņošanai.

Viena no būtiskākajām izmaiņām ar jauno Ministru kabineta kārtības rulli ir precizēta tiesību aktu projektu izsludināšanas kārtība. Tiklīdz tiesību akta projekts būs apstiprināts atbildīgajā ministrijā, tas būs pieejams TAP portālā atzinumu sniegšanai, ko varēs darīt jebkura institūcija vai sabiedrības pārstāvis. Līdz ar to tiek vienkāršota līdzšinējā sistēma, kad tiesību aktus izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē un atzinumu sniegšanai bija jāpiesakās.

Ērtāka kļūs arī Ministru kabineta noteikumu grozīšana. Līdz šim gadījumos, kad grozījumu apjoms bija lielāks par pusi no Ministru kabineta noteikumu apjoma, bija jāsagatavo jauni noteikumi. TAP portāls ļaus daudz ērtāk izdarīt grozījumus spēkā esošos Ministru kabineta noteikumos strukturēto datu veidā, līdz ar to nebūs jāsagatavo jauna noteikumu redakcija pat ļoti apjomīgu izmaiņu gadījumā. To paredz valdības apstiprinātie grozījumi “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumos”.

Līdzās jaunajam Ministru kabineta kārtības rullim, ir apstiprināta arī tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtēšanas ziņojuma jeb anotācijas sagatavošanas kārtība, ietverot arī ietekmi uz dzimumu līdztiesību, diasporu, klimatneitralitāti, datu aizsardzību, personu ar invaliditāti vienlīdzību u.c.

Līdz šim sabiedrības līdzdalības iespējas bija sadrumstalotas. Piemēram, paziņojumus par sabiedrības līdzdalību nācās meklēt katrā iestādes tīmekļvietnē. TAP portāla funkcionalitāte dos iespēju atlasīt gan atsevišķus tiesību aktus, gan interesējošo politikas nozari, lai saņemtu jaunumus par tiesību aktu virzību un varētu piedalīties to izstrādē.

Turklāt TAP portāla tehniskie risinājumi paredz dažādus sabiedrības līdzdalības veidus – aptaujas, diskusijas, konsultatīvās padomes un darba grupas, atzinumus. Būs pieejams arī e-pakalpojums “Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādē”, atvieglojot iesaisti tiesību aktu tapšanā gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Atzinuma sniegšana TAP portālā būs iespējama divos veidos. Juridiskas personas, piemēram, nevalstiskās organizācijas, var pieteikt Valsts kancelejai izveidot lietotāja kontu vai arī autentificēties ar Latvija.lv.

 

Datums 7. septembris, 2021
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi (Ministru kabinets, Zaļā zāle). Mediju iespējas: pirms sēdes foto…

Reinis Grāvītis

Vadītājas vietnieks
Reinis.Gravitis [at] mk.gov.lv