Ministru kabinets Veselības ministrija
Medikamenti

Lai pacientiem uzlabotu medikamentu pieejamību un samazinātu tiešos maksājumus par zālēm, no 2024.gada 1. jūlija medikamentiem, kuriem noteikts 50% kompensācijas apmērs, to paaugstinās līdz 75%*. Plānots, ka tas ļaus samazināt personīgos izdevumus par zālēm vairāk nekā 205 tūkstošiem pacientu.

Savukārt pacientiem ar miastēnijas diagnozi zāļu kompensācijas apmērs jau no šā gada 1. aprīļa tiek noteikts 100% apmērā.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kompensējamo medikamentu apmaksu**, ko otrdien, 26. martā, apstiprināja valdība. Šāds lēmums seko valdības atbalstītajam Informatīvajam ziņojumam par zāļu finansiālo pieejamību, kas paredz konkrētus pasākumus un laika termiņus zāļu pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem. Veselības ministrija darbību kopumā vērš četros virzienos: zāļu cenas veidošanas jomā, zāļu cenu kompensācijas jomā, zāļu vienlīdzīgas pieejamības un informācijas jomā un farmaceitiskās aprūpes jomā.

Šodien pieņemtās izmaiņas MK noteikumos paredz arī no 1.aprīļa atvieglot ģenērisko, biolīdzīgo zāļu iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā un pārskatītus individuālās zāļu kompensēšanas nosacījumus, paplašinot iespēju pacientiem individuāli saņemt zāļu kompensāciju. Izmaiņas nosaka, ka gadījumos, ja kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles konkrētam pacientam nav efektīvas vai ir kontrindicētas, tad pacients varēs saņemt citas zāles attiecīgajai diagnozei, līdzvērtīgās izmaksās, bet ne vairāk kā līdz 14 228,72 eiro gadā.

Tāpat, lai atvieglotu pacientiem iespēju saņemt kompensējamās zāles, definēti gadījumi, kad piemērojama vienkāršota šo zāļu iekļaušanas procedūra kompensējamo zāļu sarakstā, neprasot Zāļu valsts aģentūras atzinumu ar zāļu izmaksu efektivitātes vērtējumu. Līdz ar to Nacionālajam veselības dienestam tiek dota iespēja pēc savas iniciatīvas iekļaut medikamentus Kompensējamo zāļu sarakstā. Grozījumi arī nodrošina elastīgāku pieeju kompensējamo zāļu izsniegšanai aptiekā.

Kompensējamo zāļu saraksts pacientam daļēji vai pilnībā sedz izdevumus par medikamentiem vai medicīniskajām ierīcēm. Kompensācijas kārtībā ietverto pasākumu mērķis ir nodrošināt atbalstu iespējami plašākam pacientu lokam, kā arī panākt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču iespējami zemāko cenu.

Kā zināms, Veselības ministrija strādā pie pasākumiem zāļu pieejamības uzlabošanai, atbilstoši plānam par zāļu cenu samazināšanu.

Farmaceite aptiekā ar medikamentiem fonā
Datums 2. aprīlis, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Notiek Ministru kabineta sēde. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.