Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrija informē valdību par nacionālo 5G ieviešanas ceļvedi

Lai veicinātu 5G ieviešanu Latvijā, otrdien, 18. februārī Ministru kabinets (MK) izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) informatīvo ziņojumu "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā".

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) norādēm, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm tika ieteikts izstrādāt 5G ieviešanas ceļvežus, kā daļu no koordinētām darbībām, lai veicinātu 5G attīstību visās ES dalībvalstīs.

Latvijas sagatavotājā ceļvedī ir apkopota informācija, kas saistīta ar 5G mobilo sakaru tīklu ieviešanu, tajā skaitā laika grafiks radiofrekvenču spektra pieejamības nodrošināšanai un infrastruktūras izvēršanas aspekti, kas saistīti ar 5G tīkla izveidi pilsētās un gar sauszemes transporta ceļiem. Proti, ir nepieciešams apzināt esošo optiskās šķiedras kabeļu tīklu izvietojumu gar starptautiskā autoceļa "Via Baltica" (E67) Latvijas posmu, vienlaikus apzinot arī elektroenerģijas pieejamību, lai kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas ekspertiem panāktu kopskatu 5G nodrošināšanas problemātikai “Via Baltica” posmā visās trijās Baltijas valstīs.

Līdz ar to informatīvajā ziņojumā ir aktualizēts process, kas vērsts uz   EK paziņojuma par virzību uz Eiropas Gigabitu sabiedrību stratēģiskā mērķa - 5G pārklājuma nodrošināšana gar visiem sauszemes transporta koridoriem līdz 2025.gadam.

Tā kā EK paziņojumā uzsvērta arī 5G izvēršanas nepieciešamība visās lielākajās pilsētās, tad informatīvajā ziņojumā ir iekļauts aicinājums pašvaldībām, izstrādājot teritoriālos plānojumus, ņemt vērā gan SM, gan elektronisko sakaru komersantu ieteikumus par 5G infrastruktūras izveides  veicinošiem pasākumiem. Sagaidāms, ka tieši elektronisko sakaru nozare, būs galvenais virzītājspēks 5G nodrošināšanai pilsētās, balstoties uz komersantu ekonomiskajām interesēm.

Lai iespējami veicinātu 5G infrastruktūras attīstību, informatīvais ziņojums administratīvā sloga mazināšanai paredz līdz 2020.gada beigām izstrādāt vienkāršotu 5G tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu, kā arī sadarbībā ar elektronisko sakaru nozari sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai būvnormatīva “Būtiskas prasības būvēm” papildināšanai, lai publiskās ēkās nodrošinātu ērtu iekšējo inženiertīklu izveidi elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv