Valsts kanceleja
Saeima atbalsta grozījumus Atlīdzības likumā par tiesnešu atalgojuma palielināšanu

6. decembrī Saeima otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (turpmāk – Atlīdzības likums).

Grozījumi Atlīdzības likumā stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, un tie paredz jaunu pieeju tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmai, ko Valsts kancelejas organizēta darba grupa (Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji) izstrādāja no 2018. gada jūlija līdz oktobrim.

Jaunā tiesnešu un prokuroru atlīdzības reforma paredz:

Balstoties uz veikto tiesnešu atlīdzību salīdzinājumu ar vidējo atlīdzību tautsaimniecībā starp dažādām valstīm, palielināt tiesnešu bāzes algu līdz 2695 EUR, vienlaikus palielinot arī prokuroru atalgojumu līdz 2641 EUR. Tādējādi tiks nodrošināta konkurētspējīga un amata prasībām atbilstoša atlīdzība, kas būtu līdzvērtīga līdzīgu amatu atlīdzībai citos varas atzaros un citās valstīs, motivējot kompetentus jomas profesionāļus pieteikties tiesnešu un prokuroru amatiem; Saglabāt esošos samēru starp tiesnešu un prokuroru algām; No 2020. gada algu pieaugumu nodrošināt, izmantojot tādu algas indeksācijas mehānismu, kas nodrošina mēnešalgas faktiskās vērtības nesamazināšanos un atbilstību tautsaimniecības attīstības tempam – aizpagājušā gada vidējās algas tautsaimniecībā pieauguma un inflācijas rādītājus proporcijā 50 % / 50 %; Samaksas mainīgo daļu (piemaksas) daļēji integrēt pamatalgā, nodrošinot atbilstošu motivāciju gan karjeras uzsākšanai, gan tās ilgstošai turpināšanai.

Grozījumi Atlīdzības likumā arī paredz, ka turpmāk valsts iestādēs nodarbinātajām ārstniecības personām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem vairs netiks piemēroti mēnešalgu ierobežojumi, nosakot tikai zemākās mēnešalgas. Tādejādi tiks nodrošināta līdzvērtīga pieeja ar ārstniecības personām, kas strādā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās (slimnīcās).

Justīne Deičmane
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Vadītāja vietniece
Tel.: 67082828, mob. tel. 26186068
E-pasts: Justine.Deicmane@mk.gov.lv