Kultūras ministrija Valsts kanceleja
Sieviete raksta uz datora

Lai nodrošinātu efektīvu padomes darbību un nevaldības sektora interešu pārstāvību tajā, Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu konkursu nevaldību organizāciju (NVO) pārstāvju atlasei darbam fonda padomē. Konkursa mērķis ir izraudzīties četras NVO, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam fonda padomē. 

Pieteikties konkursā aicinātas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Latvijas Republikā vismaz trīs gadus un to darbība saistīta ar vismaz vienu no jomām: kultūra, izglītība (interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports, sociālie pakalpojumi un veselība; vide, sociālā un kopienas attīstība; interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā; filantropija, brīvprātīgais darbs; mazākumtautības; mediji un žurnālistika un citas fonda spēkā esošajā stratēģijā noteiktās jomas. Tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; nav uzsākta tiesvedība par NVO darbības izbeigšanu vai maksātnespēju; tai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Konkursā tiks vērtēta NVO atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem trīs gadu periodā pirms konkursa izsludināšanas brīža: NVO ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā; pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā; pieredze sadarbībā ar citām NVO, valsts institūcijām un pašvaldībām; NVO ir pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā. 

Tāpat, lai nodrošinātu padomes nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību, paredzēts darbam padomē izvērtēt ne tikai organizāciju, bet arī deleģēto pārstāvju un aizvietotāju kandidatūras. Situācijās, kad NVO pārstāvis pārtrauks darbu NVO, kas viņu ir deleģējusi, padomes locekļa pienākumus varēs pildīt pārstāvja aizvietotājs.

NVO pieteikumus darbam fonda padomē vērtēs konkursa komisija, kuras sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Valsts kancelejas un NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes.

Konkurss tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.205 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”.

Konkursam pieteikties iespējams līdz šā gada 5.maija plkst. 15.00. Plašāka informācija par konkursu tīmekļvietnē www.sif.gov.lv. 

 

 

Plašāka informācija:

Zane Jēkabsone

Sabiedrības integrācijas fonda

sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

tālr.: +371 22811020