Ekonomikas ministrija
Šā gada 16. septembrī Latvijā pirmo reizi notiks iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”

2019. gada 16. septembrī Latvijā pirmo reizi notiks iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Junior Achievement Latvia (JAL). Iniciatīvas prototips izstrādāts Valsts kancelejas valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanas inovācijas laboratorijā, līdzdarbojoties visu iesaistīto pušu ekspertiem.

Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam, kā arī īstenotājam novērtēt sevis / savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja. Iniciatīvas ietvaros ar ierēdni saprotams jebkurš valsts pārvaldes darbinieks (ne tikai amatpersona).

“Publiskajā telpā mēs ne reti redzam uzņēmēju stāstus par dažādu pieeju tiesību normu interpretācijā un uzraugošo iestāžu attieksmē. Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ļaus ierēdnim gūt jaunu pieredzi, paplašināt savu redzes loku, “iekāpt uzņēmēja kurpēs” un novērtēt, kā attiecīgais regulējums tiek piemērots praksē un ko nepieciešams pilnveidot turpmākajā darbā. Tāpat tā arvien vairāk nostiprinās “Konsultē vispirms” principa piemērošanu uzraudzībā, veicinās dialogu starp valsti un uzņēmēju un samazinās administratīvo slogu,” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis norāda: “Esmu gandarīts, ka Valsts kancelejas izveidotajā valsts pārvaldes inovācijas laboratorijā #GovLabLatvia tapušais prototips “Ierēdnis ēno uzņēmēju” tiks īstenots praksē! Šai idejai ir labs potenciāls kļūt par praktisku instrumentu domāšanas maiņai un uz lietotāju vērstas pieejas iedzīvināšanai valsts pārvaldē – tas ir svarīgākais Valsts pārvaldes reformas mērķis.”

Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvia valdes priekšsēdētājs: “Ēnu dienas Latvijā nupat kā nosvinējušas savu pilngadību – astoņpadsmit gadus. Starp uzņēmējiem, kuri pie sevis uzņems ierēdņus, noteikti būs ne mazums tādu, kuri vēl skolas vecumā pieņēmuši nozīmīgus savas dzīves lēmumus tieši pēc iepazīšanās ar kādu nozari vai uzņēmumu Ēnu dienās. Novēlu, lai iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” palīdz pieņemt pareizos lēmumus un veicina sadarbību starp Latvijas biznesa vidi un ierēdniecību!”

Uzņēmējam iniciatīvas ietvaros tiks nodrošināta iespēja pieteikt gan savu ideju, gan sasniegumu, gan arī problēmu, nepastarpināti piedalīties tās izvērtēšanā un sākt risināšanu ar atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku. Tāpat tikšanās laikā uzņēmējam būs iespēja gūt ierēdņa konsultāciju, padomu kādas aktuālas problēmas risināšanai, kā arī dot ieteikumus valsts pārvaldes darba procesu un normatīvu uzlabošanai, un līdz ar to piedalīties tiesību aktu izstrādē.

Līga Meņģelsone, LDDK ģenerāldirektore: “Ierēdņiem ir svarīgi arī praktiski iesaistīties uzņēmēju ikdienas darbā, lai veicinātu savstarpējo izpratni un komunikāciju. Pārlieku augsta birokrātija uzņēmējam nozīmē neplānotu laika, resursu un līdzekļu tērēšanu. LDDK aicina uzņēmējiem un ierēdņiem aktīvi iesaistīties iniciatīvā “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, lai labāk izprastu likuma normu piemērošanu uzņēmumos un kopumā veicinātu atbalstu darba devējiem.”

“Pārāk bieži starp uzņēmējiem un valsti ir komunikācijas šķēršļi, kad viena puse nesaprot otru, tādēļ viedokļi mēdz nesakrist un rodas dažādi pārpratumi un aizvainojumi. Šī kampaņa ir vērsta uz to, lai tuvinātu izpratnes par to, kā veiksmīgi sadarboties, kur uzņēmējs var iegūt kompetentu konsultāciju, bet ierēdnis izprast, ko ikdienā nozīmē pildīt visas uzliktās prasības,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, “es ļoti ceru, ka šādas ēnošanas rezultātā taps arī jaunas idejas, ko būs iespējams ieviest ikdienā, samazinot birokrātiju un palielinot uzticamību starp abām pusēm.”

“Šī ir unikāla iespēja kā lielam, tā mazam uzņēmējam parādīt ierēdņiem, kā viņu lēmumi un darbība izskatās no otras puses un cik daudz laika uzņēmējs patērē ikdienā dažādu prasību realizēšanai. Projekts pats par sevi ir vērsts uz veiksmīgas divvirzienu komunikācijas nodrošināšanu, jo arī man būs iespēja uzdot jautājumus, lai rastu labākos risinājumus no kompetentiem speciālistiem, kas atvieglos ikdienas darbu,” saka viesnīcas un restorāna “Gutenbergs” vadītājs Sandis Solims.

Šobrīd EM, LTRK un LDDK aktīvi strādā iniciatīvas norises organizēšanas. Plānots, ka augustā tiks sākta uzņēmēju pieteikšanās iniciatīvai, pēc tam sekos ierēdņu pieteikšanās un vizīšu plānošana.

 

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa prese@em.gov.lv 67013193