Valsts kanceleja
Prezentēs valsts pārvaldes reformu plāna idejas

Ieguldīt mazāk, ieguldīt gudrāk un ieguldīt atbilstoši ieguvumiem – šīs ir trīs valsts pārvaldes reformu plāna dimensijas. Ar tām detalizētāk iepazīstinās Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis šo trešdien, 26. jūlijā, preses konferencē.

Mūsdienīgas valsts pārvaldes darbību raksturo efektīva un lietderīga publisko resursu lietošana, kvalitatīvi un pieejami publiski pakalpojumi, kā arī godprātīga kalpošana sabiedrības interesēm. Tās ir sabiedrības vēlmes, ko nedrīkst ignorēt.

Mūsdienās arvien lielāku lomu valsts pārvaldē iegūst tās vērtības, kuras līdz šim ir vairāk tikušas asociētas ar privāto sektoru – elastība, inovācijas, līderība, ekonomija un efektivitāte. Lai gan arī šīs vērtības eksistē arī valsts pārvaldē, to relatīvais nozīmīgums līdz šim ir bijis nepietiekams, salīdzinot ar privāto sektoru,” uzsver Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis.

Valsts kanceleja izstrādātajā reformu plānā piedāvā vairākus darbības virzienus, kas trīs gados sniegs impulsu valsts pārvaldes attīstībai, kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai. Ideju formulēšanā ņemtas vērā gan sabiedrības gaidas, gan privātā sektora tendences, gan valsts pārvaldes vajadzības. 

Plāns piedāvā redzējumu valsts pārvaldes nodarbināto efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai, paredzot pakāpenisku valsts pārvaldē nodarbināto skaita samazinājumu, tādejādi turpinot virzību uz vienu no izvirzītajiem mērķiem par mazu valsts pārvaldi. Plānā ietverti priekšlikumi par atbalsta funkciju centralizēšanu, administratīvā sloga mazināšanu, valsts pakalpojumu pilnveidošanu, par finanšu līdzekļu ekonomiju un jaunu atalgojuma politiku valsts pārvaldē nodarbinātajiem, sasaistot to ar darba rezultātu un cenšoties atlīdzības līmeni pietuvināt līdzvērtīgiem amatiem privātajā sektorā. Vēl viens būtisks virziens, kas iekļauts reformu plānā, ir noteikt vienotus valsts pārvaldes iestāžu vadītāju darba snieguma rādītājus.

Preses konferencē piedalīsies arī cilvēkresursu vadības eksperte, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Arta Biruma, daloties pieredzē par atbalsta funkciju centralizāciju un procesu efektīvu pārvaldību, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis, kurš sniegs redzējumu par publisko pakalpojumu uzlabošanu un vienkāršošanu. 

Mediju iespējas: dalība preses konferencē, tās sākums plkst. 13.00.
Norises vieta: Ministru kabineta Preses konferenču zāle (319.telpa).
Iekļūšana Ministru kabineta ēkā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm. Ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums pieteikumu līdz 26. jūlija plkst. 9.00 sūtīt uz e-pastu ugis.kozlovskis@mk.gov.lv.

 

Uģis Kozlovskis
Komunikācijas departamenta konsultants
Tālr.: 26349440
E-pasts: Ugis.Kozlovskis@mk.gov.lv