Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Uzņēmēji

Apstiprinot grozījumus aizdevumu atbalsta programmā uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ietekmējušas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu sekas, Ministru kabinets š.g. 2. novembra sēdē lēma atvieglot atbalsta saņemšanas nosacījumus un paplašināt to uzņēmumu klāstu, kas varēs pretendēt uz Attīstības finanšu institūcija “Altum”  aizdevumu. “Altum” jau sācis aizdevumu pieteikumu pieņemšanu  no uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ietekmējušas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu sekas.

Līdz ar grozījumiem atviegloti atbalsta saņemšanas nosacījumi lielajiem uzņēmumiem. Ja lieliem uzņēmumiem ir jāsniedz finanšu nodrošinājums tirdzniecības darbībām enerģijas tirgos, aizdevuma summu varēs palielināt, lai segtu likviditātes vajadzības, kas izriet no šīm darbībām nākamajos 12 mēnešos.

Vienlaikus regulējumā iekļauts nosacījums, ka šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienu un to pašu aizdevuma pamatsummu nedrīkstēs apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" izsniegs komersantam saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem likviditātes aizdevumu garantiju veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku, vai saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumiem Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība" un Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumiem Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība". 

Kā zināms, Aizdevumu programmas ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt visi saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas (neatkarīgi no darbības nozares), t.sk. arī lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru uzņēmumi. Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa būs līdz 3 miljoniem eiro, bet nepārsniedzot vienu no rādītājiem: 15% no saimnieciskās darbības veicēja iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma vai 50% no saimnieciskās darbības veicēja kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas vai likviditātes vajadzības nākamajiem 12 mēnešiem maziem un vidējiem komersantiem vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā. Papildu informācija par atbalsta programmu publicēta Altum mājaslapā.

Datums 2. novembris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.