Rokās sadevušies papīra cilvēciņi

Turpmāko piecu gadu laikā ir paredzēts septiņus miljonus eiro Eiropas Savienības fondu finansējuma atvēlēt sociālā biznesa projektu attīstībai Altum grantu programmas ietvaros. Iepriekšējā ES fondu periodā Altum šim nolūkam piešķīra atbalstu 204 sociālā biznesa projektu attīstībai 12,2 miljonu eiro apmērā. Plānots arī motivēt sociālos uzņēmumus piesaistīt savai darbībai Altum programmās pieejamos aizdevumus un garantijas, lai  dažādotu sociālo uzņēmumu attīstības finansiālo bāzi atbilstoši uzņēmuma finansēšanas vajadzībām.

Šādi priekšlikumi minēti konceptuālajā ziņojumā "Par iespējām ieguldījumu stimulēšanai un finansējuma dažādošanai sociālajos uzņēmumos, lai veicinātu to izaugsmes iespējas ilgtermiņā", kas otrdien, 11. jūnijā, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver, ka “lai mazinātu darbaspēka izmaksu slogu sociālajiem uzņēmējiem un stimulētu aktīvāk iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā, esam plānojuši attīstīt kompensāciju programmu darba devējiem papildus jau esošajām - valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu kompensācijām un slimības naudas apmaksai par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu, kā arī attīstīt jaunus atbalsta veidus darbaspēka izmaksu kompensācijai par mazāk produktīvu darbinieku nodarbināšanu.”

Tāpat iecerēts organizēt izglītojošu un konsultatīvu pasākumu kopumu, tai skaitā, nodrošināt esošajiem un potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem apmācības un biznesa konsultācijas par sociālā biznesa attīstības, investoru piesaistes un savu pakalpojumu un preču virzības tirgū jautājumiem, lai veidotu lielāku sociālo ietekmi radošu sociālo biznesu.

Latvijā šobrīd ir 208 sociālie uzņēmumi, tajos strādā vairāk nekā 1600 cilvēki. Sociālo uzņēmumu mērķis ir ne tikai nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet arī radīt sociālo ietekmi un risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Sociālo ietekmi uzņēmumi rada, nodarbinot cilvēkus no dažādām sociālās atstumtības riska grupām, kā, piemēram, cilvēkus ar invaliditāti. Tāpat sociālo ietekmi rada, uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas, vai veicot citas sabiedrībai nozīmīgas darbības, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Datums 11. jūnijs, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidente Evika Siliņa vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā,  pēc sēdes –…