Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Konkurss

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora amata pretendentu vērtēšanas komisija nolēmusi uz konkursa otro kārtu no 18 pretendentiem virzīt trīs. Pirmajā kārtā komisija vērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt LIAA direktora amatu, atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un izklāstīs savu redzējumu par LIAA prioritārajiem attīstības virzieniem, tostarp par to, vai ir nepieciešams atteikties no kādiem esošajiem attīstības virzieniem.

Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks pārbaudītas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts ekonomikas ministram iecelšanai amatā.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un MK noteikumu “Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju, Konkurences padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlases kārtība” 6. punktu, pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvu uz iestādes vadītāja amatu nosaka attiecīgais nozares ministrs, šajā konkursā attiecīgi ekonomikas ministrs.

LIAA direktora amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena. Tās sastāvā ir Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Normunds Audzišs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāve Katrīna Zariņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un ekonomikas ministra padomnieks Artūrs Zandersons. Tāpat pēc ekonomikas ministra ieteikuma pretendentu novērtēšanā piesaistīti neatkarīgi novērotāji: Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Eva Bērze

Konsultante
eva.berze [at] mk.gov.lv
Birojs
Izsludināts konkurss uz LIAA direktora amatu