Kalkulators un pildspalva

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”, Ministru kabinets š.g. 4. februāra sēdē lēma paplašināt dīkstāves atbalstu patentmaksātājiem.

Līdz šim spēkā esošie nosacījumi noteica, ka dīkstāves atbalstu 500 EUR apmērā var saņemt patentmaksātāji, ja viņiem atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Šodien valdība lēma, ka atbalsts tiks piešķirts arī tādiem patentmaksātājiem, kuriem patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. pirms 2020.gada 9.novembra.

Savukārt apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", valdība lēma paplašināt kopējā atbalsta apmēru apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmumiem.

Līdz šim spēkā esošie nosacījumi nosaka, ka sākot ar 2021. gada 1. janvāri atbalsta apmērs uzņēmējiem ik mēnesi ir 60 % no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro/mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem valdība palielina kopējo atbalsta slieksni Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem - saistītu personu grupai no 800 000 EUR uz 1 800 000 EUR. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Detalizēti ar valdības apstiprinātājiem:

  • grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē;
  • grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Kontaktinformācija: 
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv