Zēns un meitene darbojas ar tehnoloģijām - būvē auto, kuram pieslēgti vadi

Lai palielinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomām (STEM), valsts nozīmes interešu izglītības iestādes varēs saņemt papildu valsts budžeta finansējumu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības programmu attīstībai. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumu grozījumi, kas šodien, 2024. gada 9.janvārī, apstiprināti valdībā.

Papildus valsts atbalsts STEM interešu izglītībai dos iespēju rosināt bērnu interesi un izpratni par uzņēmējdarbību, tehnisko jaunradi, veicinot iekļaušanos mainīgajā un digitalizētajā vidē. Piešķirtais finansējums STEM interešu izglītības programmām paredz izglītojamo skaita pieaugumu 2024. gadā par 9200 izglītojamiem, 2025. gadā un turpmāk par 10 800 izglītojamiem katru gadu,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

STEM izglītības jomu pieejamība un piedāvājuma paplašināšana ir viena no šīs valdības prioritātēm, tostarp, paredzot, ka valsts atbalsts sasniegs ne mazāk kā 20% no mērķdotācijas interešu izglītības programmām. Tāpat STEM jomu izglītības ieguves iespēju attīstību IZM īsteno sadarbībā ar dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijām un ņemot vērā zināšanu un prasmju pieprasījumu darba tirgū.

Turpmāk, no jaunā mācību gada sākuma šā gada 1.septembra valsts nozīmes interešu izglītības centri, kuros īsteno STEM jomu interešu izglītības programmas saņems papildu finansējumu interešu izglītības programmu attīstībai un pedagogu atalgojumam, kas paredz arī finansējumu četrām pedagogu likmēm. Piešķirtais papildu atbalsts nodrošinās finansējumu pedagogiem, kas valsts nozīmes interešu izglītības iestādēs piedalīsies interešu izglītības metodiskā atbalsta un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides funkciju izpildē.

Šobrīd STEM interešu izglītības programmām tiek izmantoti 6% no valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmām. Papildu piešķirtais valsts atbalsts paredz pakāpeniski palielināt finansējumu STEM jomu interešu izglītības programmu attīstībai, 2027. gadā sasniedzot 20% no kopējās mērķdotācijas apjoma pašvaldībām interešu izglītības īstenošanai.

No šā gada 1.septembra jaunā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem papildus no valsts budžeta STEM interešu izglītības jomu attīstībai būs pieejami vairāk nekā 360 tūkstoši eiro un finansējums četrām pedagogu likmēm valsts nozīmes interešu izglītības iestādēs 271 tūkstotis eiro. 2025. gadā papildu finansējums no valsts budžeta sasniegs vairāk nekā 1,5 miljonus eiro un pedagogu atalgojumam vairāk nekā 883 tūkstošus eiro, bet 2026. gadā un turpmāk ik gadu attiecīgi teju 2,9 miljonus eiro STEM interešu izglītības piedāvājuma attīstībai un 883 tūkstošus eiro ik gadu pedagogu atalgojumam.

Kopējais valsts finansējums interešu izglītībai šogad ir vairāk nekā 30,7 miljoni eiro, kas salīdzinot ar 2023. gadu ir par septiņiem miljoniem vairāk. Pērn finansējums interešu izglītībai bija 23,6 miljoni eiro.

Plānots, ka katrā plānošanas reģionā (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale) darbojas ne vairāk kā divas valsts nozīmes interešu izglītības iestādes, bet Rīgā – ne vairāk, kā trīs valsts nozīmes interešu izglītības iestādes.

Šodien valdībā apstiprināti arī Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi, kas paredz piešķirt valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu interešu izglītības iestādēm, kas īsteno interešu izglītības programmas, tai skaitā STEM jomās un papildus veic interešu izglītības metodiskā atbalsta un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodrošinājuma funkcijas.

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumi “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss” pieejami TAP portālā. 

Datums 9. janvāris, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidente Evika Siliņa vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā, pēc sēdes – preses…