Kultūras ministrija
Pabeigta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projektam kādā no galvaspilsētas degradētajām teritorijām

10. jūlijā Ministru kabinetā izskatīts Kultūras ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par veikto finanšu un ekonomisko aprēķinu nacionālās koncertzāles (ar konferenču centru) projekta īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā Rīgā rezultātiem, secinājumiem un turpmāko rīcību”.

Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādātājs Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai publiskās un privātās partnerības (PPP) jomā - SIA „PricewaterhouseCoopers” (PwC) – ir identificējis vairākus riskus ES fondu finansējuma piesaistē projekta īstenošanai PPP:

Projekts ir īstenojams ļoti saspringtā termiņā – līdz 2022. gada decembrim. Tas rada augstu risku projekta izpildes un ieviešanas kvalitātei, jo konkursa nolikuma vai rezultātu apstrīdēšana varētu rezultēties procedūras ieilgšanā, kas turpmāk ietekmētu jau tā ierobežoto objekta projektēšanas un būvniecības laiku. Iespējas tirgū rast jau pilnībā sagatavotu projekta risinājumu ir apgrūtinātas, jo koncertzālei un konferenču centram ir jāatbilst specifiskām prasībām. Turklāt līdzšinējā pieredze apliecina, ka citu līdzīga apjoma būvju projektēšana ir tikusi veikta daudz ilgākā termiņā; PPP projekts būtu jāīsteno uz publiskas personas zemes, tomēr pastāv augsts risks, ka publiskajam partnerim neizdotos minētajos termiņos iegūt savā īpašumā piemērotu zemes gabalu, jo identificētajās degradētajās Rīgas teritorijās nav brīvu, neapbūvētu un pēc konfigurācijas atbilstošu, publiskai personai piederošu zemes gabalu.

Ņemot vērā identificētos riskus Nacionālās koncertzāles ar konferenču centra funkciju projekta īstenošanai sadarbībā ar privāto partneri kādā no Rīgas degradētajām teritorijām, valdība apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) rosinājumu izšķirties par šī projekta īstenošanu ārpus degradētajām teritorijām.

ES fondu finansējumu, kas tika paredzēts Nacionālās koncertzāles ar konferenču centra funkciju izbūvei kādā no galvaspilsētas degradētajām teritorijām, tiks novirzīts kultūras mantojuma atjaunošanai un ar koncertzāles būvniecību saistītās infrastruktūras izveidei Rīgas pilsētā.

Informatīvo ziņojumu pavadošajā Ministru kabineta rīkojuma projektā ietverts arī uzdevums KM izstrādāt un līdz 2018. gada 4. decembrim iesniegt Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par akustiskās koncertzāles projekta īstenošanu sadarbībā ar Rīgas domi uz pašvaldības īpašumā esošas zemes Rīgas centrā. Konceptuālajā ziņojumā tiks ietverta informācija par Nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju apsaimniekošanas modeli, projekta īstenošanas termiņiem, objekta novietnes pamatojumu, finansēšanas pamatojumu, kā arī valsts un pašvaldības sadarbības līguma nosacījumus akustiskās koncertzāles projekta īstenošanā. Pēc ziņojuma izskatīšanas KM, atbilstoši Ministru kabineta atbalstītajam risinājumam, izstrādās likumprojektu par Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu.

 

 

Lita Kokale
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja
E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330343, 26469946