Ministru prezidents Tieslietu ministrija
Noziedzības novēršanas padomes sēdes dalībnieki Ministru kabineta sēžu zālē

Ceturtdien, 11.aprīlī, Ministru prezidentes Evikas Siliņas vadībā notika Noziedzības novēršanas padomes (NNP) sēde, kurā pieņemts lēmums par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu palielinājumu cietušo atbalsta sistēmas nodrošināšanai un ekonomisko noziegumu apkarošanai.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: "Pēdējā gada notikumi saistībā ar  vardarbības gadījumu savlaicīgu nenovēršanu ir ļāvuši identificēt sistēmas trūkumus un problēmas, kuras kopīgiem spēkiem izpildvara un tiesu vara ir apņēmusies sakārtot. Viens no risinājumiem, pie kura izveides Tieslietu ministrija šobrīd strādā, ir noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzībās balstīta un efektīva atbalsta sistēma cietušajiem. Noziegumu kvalitatīva izmeklēšana un atbalsts cietušajiem ir ārkārtīgi būtiski faktori, lai nodrošinātu, ka neviena balss nepaliek nesadzirdēta un apdraudējums vardarbības gadījumā tiek savlaicīgi novērsts. Lai cietušie saņemtu visu nepieciešamo atbalstu un resursus, kas ļauj pārvarēt traumas un atgriezties sabiedrībā ar cieņu un drošību, šodien Noziedzības novēršanas padomes atbalstīja ieceri palielināt finansējumu no konfiskācijas fonda."

Lai mazinātu vardarbības īstenošanas iespējamību pret vardarbībai pakļautajām personām, NNP atbalstīja arī elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju (elektronisko aproču) izmantošanu. Lai ieviestu elektroniskās uzraudzības mehānismu, tuvākajā laikā plānots pieņemt tiesisko regulējumu.

Papildu informācija:

Noziedzības novēršanas padome ir koleģiāla institūcija, kuras darbības mērķis ir stiprināt tiesiskumu, koordinēt un pilnveidot valsts institūciju darbību, lai novērstu un apkarotu noziedzību, īpaši korupciju un organizēto noziedzību, kas apdraud valsts drošību un ekonomisko stabilitāti, kā arī sekmētu vienotu un efektīvu izpildvaras un tiesu varas sadarbību tiesiskuma stiprināšanai.

Fotogrāfijas no sēdes

11.04.2024. Ministru prezidente Evika Siliņa vada Noziedzības novēršanas padomes sēdi.