Ministru kabineta un Valsts kancelejas ēka ziemā.

Piektdien, 16. februārī, notiks valdības sarunu pirmais cikls par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem kompleksiem risinājumiem augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā izglītībā. Sarunā ar Rīgas plānošanas un Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldībām diskutēs par jautājumiem, kas saistīti ar principiem efektīva skolu tīkla veidošanai, kā arī jauna pedagogu darba samaksas modeļa “Programma skolā” ieviešanu.

Sarunā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas vadība un Ministru prezidentes biroja pārstāvji tiksies ar Alūksnes, Cēsu, Limbažu, Madonas, Valmieras, Valkas, Gulbenes, Smiltenes, Saulkrastu un Varakļānu novadu domju un pašvaldību pārstāvjiem.

Savukārt no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.30 valdības pārstāvju sarunas notiks ar Rīgas domes, Ķekavas, Mārupes, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Jūrmalas, Ādažu un Olaines novada domju un pašvaldību pārstāvjiem.

Mediju iespējas: foto/video abu tikšanos sākumā.

Pēc valdības sarunām ar pašvaldībām plkst. 14.30 valdības ministri plašsaziņas līdzekļiem sniegs pārskatu par aizvadīto sarunu ciklu.