Kafejnīcas iekštelpas ar cilvēkiem

Mazinoties Covid-19 izplatībai un turpinot pakāpeniski mazināt pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, Ministru kabinets š.g. 10. jūnija sēdē lēma, ka vakcinētām un pārslimojošām personām, kā arī personām, kas var uzrādīt negatīva Covid-19 testa sertifikātu, kā arī šīs personas pavadošajiem bērniem līdz 11 gadu (ieskaitot) vecumam bez testiem, no š.g. 15. jūnija būs pieejami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi iekštelpās. Vienlaikus atgādinām, ka no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē ārtelpās pieejami jebkuram apmeklētājam.

“Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties un palielinoties vakcinēto iedzīvotāju skaitam, ierobežojumi tiks arvien vairāk mazināti, lai mūsu uzņēmēji pēc iespējas pilnvērtīgāk var turpināt savu saimniecisko darbību. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri līdz šim varēja piedāvāt tikai ierobežotu pakalpojumu klāstu – izsniegt ēdienu  līdzņemšanai un apkalpot klientus āra terasēs, nu ir sagaidījuši nozares darbības paplašināšanu, proti – sākt uzņemt klientus arī iekštelpās”, norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Ēdināšanas pakalpojumi iekštelpās būs pieejami personām, kuras ir vakcinētas pret Covid19, pārslimojušas Covid-19, vai kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai 6 stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) bez sertifikātiem.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās var sniegt, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības:

Tāpat sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem:

  • jānodrošina regulāra telpu mehāniskā ventilācija (nodrošinot ne vairāk kā 1000 ppm) vai nepārtraukta svaiga gaisa pieplūde caur logiem;
  • jānosaka atbildīgā persona, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šai personai jāatrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā, pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma jāsniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā, kā arī objektīvi pārbaudāmā veidā jāidentificē un jānorāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;
  • apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110.

Lai novērstu ilglaicīgu personu pulcēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās, joprojām tiek saglabāts darba laika ierobežojums - sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Vienlaikus atgādinām, ka no šā gada 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās, tostarp, terasēs, jebkurai personai. Nosacījumi pakalpojumu sniegšanai ārtelpās publicēti Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Datums 10. jūnijs, 2021
Laiks13.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta ārkārtas sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta ārkārtas sēdi (Ministru kabinets, Zaļā zāle). Mediju iespējas: tikai…

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv