Iekšlietu ministrija
Nacionālajā drošības koncepcijā nosaka Latvijas prioritātes ar valsts drošību saistīto apdraudējuma novēršanai

Otrdien, 24. septembrī Ministru kabinets izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Nacionālās drošības koncepcijas projektu un nolēma to virzīt izskatīšanai Nacionālās drošības padomē un apstiprināšanai Saeimā.

Nacionālās drošības koncepcija ir uz Valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi un prioritātes.

Pēc koncepcijas apstiprināšanas tiks uzsākts darbs pie Nacionālās drošības plāna izstrādes, tajā ietverot konkrētus, valsts institūcijām saistošus pasākumus, kuri īstenojami ar valsts drošību saistīto apdraudējumu mazināšanai vai novēršanai.

 “Šis nav vienkārši konceptuāls ziņojums, kuru nolikt atvilktnē. Būtu nepieciešams ar to iepazīties un atcerēties, ka katrs Latvijas iedzīvotājs piedalās savas valsts aizsardzībā. Katram Latvijas iedzīvotājam būtu nepieciešams ikdienā ievērot drošības pasākumus un laikus pamanīt riskus, kas apdraud valsts drošību, un attiecīgi rīkoties drošības risku novēršanai. Nacionālajā drošības koncepcijā iekšējā drošība, ārējā drošība un pilsoniskā līdzdalība ir savstarpēji saistītas, kas ir pareiza formula efektīvai valsts kolektīvajai aizsardzībai,” norāda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Nacionālās drošības koncepcijā ir formulētas Latvijas prioritātes apdraudējuma novēršanai septiņās šobrīd aktuālākajās apdraudējuma jomās: militārais apdraudējums; ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radītais apdraudējums; kiberapdraudējums; iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītais apdraudējums; Latvijas informatīvajai telpai radītais apdraudējums; Latvijas ekonomikai radītais apdraudējums; starptautiskā terorisma radītais apdraudējums.

Šajā Nacionālās drošības koncepcijā, salīdzinot ar iepriekšējo, Saeimā 2015. gadā apstiprināto koncepciju, ir detalizētāk aplūkotas atsevišķas apdraudējuma jomas, kā arī izvērstāk atspoguļoti prioritārie virzieni to novēršanai, īpaši sadaļās par kibertelpu un informatīvo telpu.

Nacionālās drošības koncepcijā ir uzsvērts, ka kopš 2015. gada starptautiskā drošības vide nav uzlabojusies un klāt ir nākuši jauni apdraudējumi, kā arī būtiski ir palielinājies to spektrs, īpaši ņemot vērā pieaugošos hibrīddraudus, tostarp kiberdrošības riskus.

Koncepcijā norādīts, ka draudi Latvijas nacionālajai drošībai ir saistīti ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē, Krievijas militārajām aktivitātēm Latvijas robežu tuvumā, ļaunprātīgām kiberaktivitātēm un starptautiskā terorisma tendencēm. Draudus rada arī atsevišķu ārvalstu centieni ar politiskiem, humanitāriem, informatīviem un ekonomiskiem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, uz Rietumiem orientēto valsts ārpolitisko kursu, kā arī iekšpolitisko stabilitāti.

Nacionālās drošības koncepcijā tāpat ir uzsvērts, ka nacionālās drošības apdraudējumu pārvarēšanā ir jāiesaistās visai valsts pārvaldei, definējot precīzus pasākumus savu spēju stiprināšanai. Šajā kontekstā viens no Nacionālās drošības koncepcijas pamatuzdevumiem ir vienotas izpratnes veidošana valsts pārvaldes institūcijās par pašreizējiem Latvijas nacionālās drošības apdraudējumiem un to pārvarēšanas iespējām.

 

 

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363; 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv