Trauksmes celšana Valsts kanceleja
Trauksmes celšana

Lai trauksmes celšana būtu ne tikai droša, bet arī ērta un mūsdienīga, tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv turpmāk ziņojumu var iesniegt elektroniski, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas moduli.

Valsts kanceleja, īstenojot apņemšanos atvieglot trauksmes celšanas procesu, tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv ir izveidojusi drošu autentifikācijas moduli, lai iedzīvotājiem nebūtu papildus jāsūta parakstīts ziņojums, kā tas bija līdz šim. Tas nozīmē, ka potenciālie trauksmes cēlēji savu identitāti apliecina uzreiz, iesniedzot ziņojumu, un vienlaikus tiek nodrošināta ērta iespējas sazināties ar valsti digitāli. Trauksmes cēlēja identitāte saglabājas aizsargāta, kā to nosaka gan spēkā esošais Trauksmes celšanas likums, gan arī jaunais likumprojekts, kas stiprinās trauksmes cēlēju aizsardzību.

Tāpat elektroniski ziņot par pārkāpumiem, kas novēroti darba vidē un varētu kaitēt sabiedrības interesēm, iedzīvotāji var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, lietojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Atgādinām, ka trauksmes celšana ir ziņošana darba devējam, kompetentajai institūcijai vai publiski par iespējamiem pārkāpumiem, kas novēroti, pildot darba pienākumus, un, kas varētu kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšana