Ministru kabinets Tieslietu ministrija
ilustratīvs attēls: Justīcijas statuja; avots: 123rf.com

Ceturtdien, 21. janvārī, Ministru kabinets izvirzīja Latvijas kandidātus Eiropas Savienības Tiesas (EST) ģenerāladvokāta vakancei. Pretendentus uz šo amatu Latvija iesaka pirmo reizi.

Latvijas izvirzītos kandidātus vērtēs Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. panta komiteja, kas izveidota ar mērķi izvērtēt Eiropas Savienības dalībvalstu virzīto kandidātu piemērotību attiecīgo pienākumu pildīšanai. Atbilstošāko kandidātu amatā iecels dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties.

Tieslietu ministrija norāda, ka vispiemērotākā pretendenta vārds un uzvārds tiks publicēts pēc tā apstiprināšanas.

Amata pienākumus no Latvijas virzītais ģenerāladvokāts EST sāks pildīt no 2021. gada 7. oktobra.

Atlasi pretendentu nominēšanai veica komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Saeimas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas un Tieslietu ministrijas.

 

Papildu informācija:

Ģenerāladvokātu pienākums ir sniegt EST objektīvus un neatkarīgus secinājumus par izskatāmo lietu. Lai paātrinātu atsevišķu lietu izskatīšanu, ģenerāladvokāta secinājumi tiek sniegti tikai tajās lietās, kurās tiek apspriesti jauni vai īpaši aktuāli tiesību jautājumi.

Vācijai, Francijai, Itālijai, Spānijai un Polijai ir pastāvīgi ģenerāladvokāti, bet pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm atlikušajiem sešiem ģenerāladvokāta amatiem rotācijas kārtībā jāizvirza savi kandidāti.

 

 

Lana Mauliņa
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036738
E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv