Ministru prezidents
Ministru prezidents: jebkuram puikam un meitenei ir jānodrošina augsta izglītības kvalitāte

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 1. septembrī, Zinību dienas ietvaros apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolu, kā arī tikās ar RTU rektoru Leonīdu Ribicki un augstskolas pasniedzējiem.

Apmeklējuma laikā M. Kučinskis piedalījās pirmajai mācību dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kā arī iepazinās ar Inženierzinātņu vidusskolas darbu, tehniskajām iespējām un jau sasniegto mācību darbā.

Uzrunājot vidusskolas audzēkņus un pedagogus, M. Kučinskis uzsvēra nepieciešamību sakārtot Latvijas vispārizglītojošo skolu tīklu, panākot, ka izglītības līmenis kļūst arvien augstāks, ka zināšanas ir kvalitatīvākas. “Esmu to jau publiski sacījis daudzas reizes, bet te ir vērts atkārtoties – jebkuram puikam vai meitenei no Zilupes, Apes vai Dundagas ir jānodrošina tāda pamatskolas izglītības kvalitāte, lai, atbraucot uz Rīgu, viņa vai viņš varētu konkurēt un iestāties RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Patiesībā tas ir plānotās izglītības reformas pamatmērķis,” sacīja M. Kučinskis.

Tāpat Ministru prezidents norādīja uz nepieciešamību atbalstīt skolas, kas spēj piedāvāt precīzi mērķētu vidējo izglītību, attīstīt savu audzēkņu iedzimtās spējas un iepriekš iegūto izglītības pieredzi. “RTU šajā ziņā ir drosmīgs pionieris, kas, nepasakot to vārdos, uzņemas atbildību aizpildīt tukšos laukus starp vidējo un augstāko inženiertehnisko izglītību. Skola pastāv tikai dažus gadus, bet tas jau ir veiksmes stāsts, kas stāsta visai Latvijas izglītības sistēmai par augstākā līmeņa standartiem, stāsta par skolu bez mācību valodas segregācijas. Stāsta par skolu, kurā visu nosaka prasmes un talants,” tā M. Kučinskis.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas mērķauditorija ir talantīgākie Latvijas eksakto mācību priekšmetu skolēni, kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību, kuriem ir līdzīgas intereses un spējas kvalitatīvi, augstā līmenī apgūt matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību priekšmetus, mācoties 10.-12. klasēs un iegūstot atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Jau gadu pēc Inženierzinātņu vidusskolas dibināšanas tā ieguvusi pirmo vietu Ata Kronvalda fonda labāko mazo skolu reitingā, saņemot ceļojošo balvu “Lielā Pūce”.

Savukārt, tiekoties ar RTU vadību un pasniedzējiem, M. Kučinskis augstskolas rektoram L. Ribickim pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstu “Par mūža ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā un neatlaidīgiem centieniem pilnveidot eksakto zinātņu studijas, inovāciju radīšanu un tehnoloģiju pārnesi, veicinot izglītības līmeņa paaugstināšanu un tautsaimniecības attīstību valstī”.

FOTO

Informāciju sagatavoja:
Andrejs Vaivars
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālrunis: 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv