Ministru prezidents
Ministru prezidente Evika Siliņa

Dārgie Latvijas iedzīvotāji. Un visi, kuru sirdis deg par Latviju – ar tās skaisto dabu un brīnišķīgajiem cilvēkiem. Mūsējie ir visi, kuri mīl Latviju un ciena mūsu kopīgās vērtības – brīvību, demokrātiju un valsts valodu.

Neatkarības svētkos mēs svinam Latvijas tautas uzdrīkstēšanos cīnīties par savu valsti. Šī uzdrīkstēšanās nekur nav zudusi – tā tikai jāliek lietā, attīstot jaunas, trakas biznesa idejas, nebaidoties konkurēt pasaules līmenī, drosmīgi pretojoties Krievijas mēģinājumiem slāpēt citu tautu brīvības alkas.

Šogad daudziem no mums bira aizkustinājuma asaras Dziesmu un deju svētkos, vai vērojot mūsu basketbolistu un hokejistu sniegumu. Tie bija spilgtākie notikumi – bet ne vienīgie – kas vēlreiz apliecināja mūsu valsts vērtību un mūsu tautas spēku.

Mūsu sabiedrībā nebūs vienprātības par katru jautājumu. Bet arī tā ir mūsu brīvības sastāvdaļa. Tāpēc neļausim sev iestigt uz vietas, grimstot mazu ideoloģisku kašķu purvā. Bet iesim drosmīgi un kopā uz priekšu. Lai veidotu valsti ar nākotni, kurā vietu redz arī mūsu bērni un viņu bērni. Modernu un cilvēcīgu nākotni.

Sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā!

Ministru prezidentes svētku uzrunas video