Covid-19 Ministru kabinets
Ministru kabinets apstiprina jaunu kārtību individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai

Ministru kabinets 9. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma būtiskus lēmumus, kas atvieglo medicīnisko ierīču un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu, kā arī nosaka jaunus pasākumus izglītības un Covid-19 izplatības kontroles jomās.  

Balstoties uz Eiropas Komisijas ieteikumiem, rīkojumā iekļauta jauna kārtība, lai krīzes apstākļos būtu iespējams nodrošināt Covid-19 seku likvidēšanā iesaistītajām personām medicīniskās ierīces un individuālos aizsardzības līdzekļus. Līdzīgu kārtību ir paredzējušas citas ES valstis, piemēram, Igaunija, Spānija, Vācija, Nīderlande.

Līdz ar rīkojuma projekta stāšanos spēkā, publisko personu organizētajos iepirkumos varēs iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kam nav uzsākta vai pilnībā pabeigta atbilstības novērtēšana procedūra un kuras nav marķētas ar CE marķējumu.

Izglītības jomā ārkārtējās situācijas laikā mācību process notiek attālināti un valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise ir pārtraukta.

Pašvaldības arī maijā varēs izmantot valsts dotāciju skolēnu brīvpusdienām, lai ēdinātu bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Iepriekšējā rīkojuma redakcija paredzēja šo funkciju tikai aprīlī.

Turpmāk Veselības inspekcija sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldības policiju nodrošinās kontaktpersonu karantīnas un ar Covid-19 diagnozi apstiprinātu personu, kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, stingru pašizolācijas kontroli. Slimību profilakses un kontroles centrs nodos personas datus Veselības inspekcijai, Valsts policijai un pašvaldības policijai vai arī nodrošinās minētajām institūcijām piekļuvi personas datiem, lai minētās institūcijas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu kontroli par epidemiologu prasību izpildi.

Valsts policijai un pašvaldības policijai nepieciešamības gadījumā turpmāk būs tiesības meklēt kontaktperonas un personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, kā arī tiesības minētās personas piespiedu kārtā nogādāt karantīnas vietā vai faktiskajā dzīvesvietā, ja personas neievēros noteiktās prasības.

Tiek papildinātas arī prasības par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un persona nav atzīta par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu. Pašizolācija neattiecas uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvas un Igaunijas teritorijā atgriežas Latvijā, un Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kuri ieceļo darba pienākumu veikšanai Latvijas teritorijā. Taču minētajām personām jānodrošina pašizolācija ārpus darba laika.

Turpmāk, iebraucot Latvijā, pārvadātājiem būs rakstiski jāapliecina, ka ārpus darba laika Latvijā tie nodrošinās pašizolāciju un ievēros citas noteiktās prasības. Apliecinājums pārvadātājiem būs jāiesniedz reizi septiņās dienās, kā arī, šķērsojot valsts robežu, jāuzrāda pēc kompetento iestāžu pieprasījuma. Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma nodošanu Valsts robežsardzei.