Vadītājs pie stūres

Valdība šodien, 13. maijā, apstiprināja epidemioloģiskās prasības drošām individuālajām praktiskajām apmācībām B, B1 un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem. Vienlaikus noteikts, ka persona varēs veikt apmācības, ja šo kategoriju vadītāja apliecība ir nepieciešama normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos, tai skaitā iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.

Covid-19 infekcijas izplatības risku ierobežošanai spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka praktiskās apmācības transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai iespējams veikt, lai nodrošinātu nozares darbiniekiem iespējas uzturēt un iegūt profesionālo kvalifikāciju un sniegtu cilvēkiem iespēju pabeigt apmācības autoskolās, ceļot to konkurētspēju un iespējas pārkvalificēties. Vienlaikus tirgū ir pieaudzis pieprasījums pēc tiešsaistes pasūtījumu piegādes un dažādu kravu, tai skaitā kritisko, pārvadāšanu, tādējādi iedzīvotāju iesaistītei darba tirgū ir nepieciešamas B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.

Satiksmes ministrija, ņemot vērā citu institūciju ieteikumus epidemioloģiskajām drošības prasībām Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai, ir izstrādājusi prasības drošām B, B1 un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju praktiskajām apmācībām.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka, ka:

  • individuālās apmācībās būs atļautas tikai pēc iepriekšēja pieraksta un dalībniekiem būs jāapliecina, ka tiem nav Covid-19 simptomi, nav jāatrodas pašizolācijā vai arī persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju;
  • būs jānodrošina, ka apmācību laikā nav iespējams kontakts starp divām atsevišķām apmācāmajām personām, būs tikai bezskaidras naudas norēķini;
  • apmācības laikā respirators bez vārsta jālieto pasniedzējam, bet apmācāmai personai jālieto mutes un deguna aizsegu vai respiratoru bez vārsta;
  • jānodrošina, ka pēc katra apmācāmā tiek vēdināts transportlīdzeklis vismaz 15 minūtes, kā arī ir jāveic transportlīdzekļa vadības ierīču dezinfekcija;
  • pasniedzējam vienu reizi  nedēļā ir jāveic Covid-19 tests vai arī tam ir jābūt vakcinētam pret Covid-19, savukārt autoskolai tas ir jāpieprasa no pasniedzējiem;
  • apmācības laikā transportlīdzeklī ir jānodrošina nepārtrauktu svaiga gaisa piekļuve caur atvērtu transportlīdzekļa sānu stiklu vai  jāieslēdz dalīto ventilēšanas sistēmu, ja tāda ir pieejama;
  • apmācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām.

No 2021. gada 1. marta veicot apmācības, jau tiek ievērotas stingras prasības, tostarp apmācības notiek individuāli – apmācāmais un instruktors – un saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, apmācāmais un instruktors lieto maskas, pēc katra apmācāmā tiek vēdināts transportlīdzeklis (apmēram 15 minūtes), tiek veikta tā virsmu un vadības ierīču dezinfekcija, samaksa par apmācībām tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Tāpat, instruktors reizi  nedēļā veic Covid-19 testu vai arī ir vakcinēts.

Vienlaikus ar prasībām drošām B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībām, ir ieteicams mācību transportlīdzekļos uzstādīt caurspīdīgu, norobežojošu konstrukciju, kas norobežo vadītāju no pasažiera. Tās  stiprinājumam, novietojumam un redzamībai  ir jāatbilst MK noteikumu  Nr. 295. “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” prasībām.

Datums 13. maijs, 2021
Laiks10.00
Atrašanās vietaattālināti

Ministru kabineta ārkārtas sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta ārkārtas sēdi (attālinātajā režīmā). Mediju iespējas: preses konference…

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

www.sam.gov.lv