Pase

Tāpat grozījumi paredz precīzi noteikt, ka ministra lēmumā ir iekļaujama informācija par lēmuma pieņemšanas motīviem tiktāl, cik tas neapdraud informācijas aizsardzības nosacījumus.

Līdz šim Imigrācijas likums noteica, ka iekšlietu ministra lēmumu par liegumu ieceļot Latvijā var pārsūdzēt ģenerālprokuroram, kura lēmums ir galīgs.

Augstāk minētie grozījumi veikti, balstoties uz Iekšlietu ministrijas iniciatīvu un ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes tiesas  2020. gada 25. septembra spriedumu, līdz ar to tiek stiprinātas personu tiesības uz tiesisko aizsardzību.

Kontaktinformācija: 
Gunita Kogane
Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: 28699783
Tālr.: 67219161
E-pasts: gunita.kogane@iem.gov.lv