Valsts kanceleja

Valsts kanceleja pagarinājusi pieteikšanās termiņu atklātā konkursā uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 21. aprīlim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai vadībzinātnē, kā arī pēdējo 10 gadu laikā iegūta vismaz trīs gadus nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem. Tāpat no pretendentiem tiek prasīta pieredze un zināšanas liela mēroga būvniecības projektos un pieredze privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē vai apguvē, t.sk. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaistē.

Pretendentiem jābūt arī ar pieredzi publisko iepirkumu, tai skaitā centralizēto iepirkumu, organizēšanā. Tāpat no pretendentiem tiek prasītas zināšanas par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un tiesību zinātņu jautājumiem. Nepieciešama sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās. No pretendentiem sagaida arī teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes un angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Ir vēlama darba pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmā.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības principiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu, kā arī prezentēs savu redzējumu par Nodrošinājuma valsts aģentūras prioritātēm un attīstību, tostarp iekšlietu infrastruktūras objektu attīstību, turpmākajos piecos gados. Savukārt tie pretendenti, kuri tiks izvirzīti uz konkursa trešo kārtu, tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, pārmaiņu vadīšanu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientāciju uz rezultātu sasniegšanu un iniciatīvu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts iecelšanai amatā. Ieņemot amatu, nākamais Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors saņems mēnešalgu 2353 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, iespēju īstenot iestādei noteiktās funkcijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore Daiga Piebalga un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks Vilnis Jēkabsons.

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv