Latvijā veidos pirmo laboratoriju individuālo aizsardzības līdzekļu akreditētai testēšanai

Latvijā tiks veidota laboratorija, kas nodrošinās individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes izpēti un operatīvu atbilstības pārbaudi. Tā kā COVID-19 izplatība joprojām turpinās un pieprasījums pēc medicīniskajām maskām un individuāliem aizsardzības līdzekļiem visā pasaulē joprojām ir milzīgs, šādas laboratorijas izveide ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd Latvija, līdzīgi kā citas ES valstis, aizsarglīdzekļu pārbaudes rezultātus no akreditētām testēšanas laboratorijām spiesta gaidīt mēnešiem ilgi.

Šodien, 2020. gada 15. decembrī, valdība  atbalstīja  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Ekonomikas ministriju izstrādāto priekšlikumu par laboratorijas izveidi individuālo aizsardzības līdzekļu akreditētai testēšanai. Jaunā laboratorija tiks veidota uz Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) bāzes. Tās izveidē iesaistīsies arī Rīgas Stradiņa universitāte, īpaši tās sastāvā esošais Darba drošības un vides veselības institūts, Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Laboratorija ļaus arī Latvijas ražotājiem operatīvi pārbaudīt savu produktu atbilstību standartiem un izsniegs dokumentāciju, lai Latvijā ražotos individuālos aizsardzības līdzekļus varētu piedāvāt visās ES valstīs.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsver, ka šādas laboratorijas izveide sniegs pienesumu arī augstākās izglītības un zinātnes sistēmā. Piemēram, dos iespēju RTU un viņu sadarbības partneriem attīstīt jaunas studiju programmas, sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot impulsu tekstila nozares attīstībai Latvijā – īpaši inovatīvai un radošai pieejai individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādāšanā.

Jau tagad valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” ietvaros RTU radīti vairāki inovatīvi aizsargtērpi. To atbilstības pārbaude, ražošanas procesu optimizācija nav iespējama bez šādas laboratorijas izveides. Laboratorijā notiks arī speciālo aizsargtērpu akreditēta testēšana militārā personāla vajadzībām.

Individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstība kvalitātes standartiem ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors sabiedrības drošības paaugstināšanai, lai pēc iespējas novērstu COVID-19 infekcijas izplatību gan mediķu un pedagogu vidū, gan citās augsta riska profesijās un nozarēs, kur paredzēta masku un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv;
tālr. 67047704, 67047834, 67047893