Ārlietu ministrija
Latvija palielina civilo ekspertu skaitu ES Padomdevēja misijā Ukrainā

2019. gada 9. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemti divi rīkojuma projekti par civilo ekspertu Oskara Kastēna un Raimonda Koptenkova dalību ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine), sākot ar šī gada 1. augustu.

O. Kastēns ir apstiprināts speciālista amatā parlamentārās sadarbības jautājumos, savukārt R. Koptenkovs – speciālista amatā personāla jautājumos. Pēc abu ekspertu nosūtīšanas ES Padomdevēja misijā Ukrainā darbosies septiņi civilie eksperti no Latvijas.

ES Padomdevēja misija Ukrainā tika izveidota 2014. gadā, lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā.

Misija sniedz stratēģiskus padomus Ukrainas varas iestādēm gan centrālā, gan reģionālā līmenī civilā drošības sektora reformu stratēģiju izstrādē un ar to saistīto reformu īstenošanā. Misija sniedz padomus arī Ukrainas drošības dienestu reorganizācijas un restrukturizācijas jomā.

Patlaban misijā piedalās 23 Eiropas Savienības dalībvalstis un Kanāda. Latvija piedalās misijā kopš 2015. gada.

Komunikācijas grupa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv