Covid-19 Valsts kanceleja
Krīzes vadības padome lemj par nepieciešamību sekmēt testēšanu un stiprināt SPKC kapacitāti

Otrdien, 20. oktobrī, notika Krīzes vadības padomes sēde, kurā tika uzklausīti atbildīgo institūciju ziņojumi par esošo veselības aprūpes sistēmas kapacitāti, pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā, tostarp par  nepieciešamību pilnveidot  testēšanas sistēmu, stiprināt  SPKC kapacitāti un rast risinājumu  sociāli aizsargājamo grupu nodrošināšanai ar valsts apmaksātām higiēniskām maskām.

Sēdē uzaicinātie eksperti informēja padomi par aktuālo epidemioloģisko drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi. Padome secināja, ka šobrīd veselības aprūpes sistēmas kapacitāte ir pietiekama un atbildīgās institūcijas īsteno savus uzdevumus atbilstoši noteiktajam plānam.

Padome arī uzklausīja un atbalstīja Slimību profilakses un kontroles centra ziņojumu un priekšlikumus par esošās kapacitātes stiprināšanas nepieciešamību pieaugošas saslimstības ar Covid-19 apstākļos. 

Jautājumā par testēšanas kapacitāti tika diskutēts par nepieciešamību mainīt algoritmu, lai veicinātu un paātrinātu to personu testēšanu, kurām ir augstāks saslimstības risks. Veselības ministrija informēja, ka tuvākajā laikā nāks klajā ar iespējamo risinājumu šajā jautājumā.

Par sejas masku rezervi padome uzklausīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu un lēma, ka nepieciešams papildināt rezerves pozīcijās, kur šobrīd tās ir nepietiekamas. Savukārt Valsts kancelejas vadītajai Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai ir jārod efektīvākais risinājums publisko iepirkuma veikšanai, lai nodrošinātu ar maskām sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.

Veselības ministrija padomi informēja par plānoto rīcību Covid-19 izplatības pārvaldībā, kurā ir definēti konkrēti pasākumi un kritēriji Covid-19 izplatības ierobežošanai. Izstrādātie kritēriji ļaus speciālistiem novērtēt esošo ierobežojumu efektivitāti, kā arī pēc divu nedēļu perioda noteikt papildu nepieciešamos soļus, ja tādi būs nepieciešami.

Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs padomi informēja par masku pieejamību tirgū, to kvalitāti un cenu svārstībām. Padome uzklausīja un pieņēma zināšanai arī informāciju par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas kontroli, ko īsteno Veselības inspekcija un Valsts policija. 

Krīzes vadības padome uzklausīja Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Patērētāju tiesību un aizsardzības centra ziņojumus.

Krīzes vadības padomes protokols (pēc visu pušu saskaņošanas) būs pieejams šajā interneta vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/krizes-vadibas-padomes-2020gada-sedes

Krīzes vadības padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, veicot valsts apdraudējuma preventīvos un pārvarēšanas pasākumus, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumus.