Iekšlietu ministrija Ministru kabinets
Birojs

5. septembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas darba gaitu", kurā iekļauti Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas (CAKPS) tematiskajā komitejā skatītie risinājumi par Krīzes vadības centra (KVC) izveidošanu un krīzes vadības sistēmas stiprināšanu.

CAKPS tematiskā komiteja ir atbalstījusi KVC izveidi un tā institucionālo iekļaušanu Valsts kancelejas sastāvā ar funkcionālo pakļautību Ministru prezidentam, centram nodrošinot uzdevumu izpildi piecos darbības virzienos (situāciju centrs (SITCEN), analīze, plānošana, resursu pārvaldība un krīzes komunikācija), kā arī pārņemot Krīzes vadības padomes sekretariāta funkcijas.

 Risinājums paredz pārskatīt Krīzes vadības padomes sastāvu, kompetenci un darba organizāciju, paplašinot tās sastāvu un iekļaujot tajā visus ministrus. Krīzes vadības padomei būtu tiesības civilās krīzes laikā dot uzdevumus valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, un koordinēt to izpildi. Krīzes vadības padomei likumā noteiktos gadījumos un kārtībā būtu tiesības izsludināt ārkārtējo situāciju.

Par minētajiem risinājumiem vēl lems valdībā, kad tiks skatīts informatīvais ziņojums “Par Krīzes vadības centru un krīzes vadības sistēmu”.

Datums 5. septembris, 2023
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā; informācija par mediju…