Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amata konkurss

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IVP) priekšnieka atlases komisija nolēmusi uz konkursa otro kārtu izvirzīt trīs no pieciem kandidātiem, kas bija pieteikuši savu dalību atklātajā konkursā. Konkursa pirmajā kārtā komisija vērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrajā kārtā kandidāti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt vakanto amatu un izklāstīs savu redzējumu par IVP darbības prioritātēm, attīstību un primārajiem darbiem tuvāko trīs gadu laikā, lai būtiski samazinātu noziedzīgu nodarījumu recidīvu. Tāpat otrās kārtas laikā kandidātiem būs jāatbild uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu. Šīs kārtas laikā tiks novērtētas arī kandidātu komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes.

Uz konkursa trešo kārtu izvirzītos kandidātus vērtēs, pārbaudot viņu vadības kompetences: komandas vadīšanas un pārmaiņu vadīšanas prasmes, orientāciju uz attīstību, stratēģisko redzējumu, kā arī spēju pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību.

Pamatojoties uz pirmo trīs konkursa kārtu rezultātiem, komisija tieslietu ministram ieteiks vienu vai vairākus Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amata kandidātus.

Konkursa ceturtā kārta ir tieslietu ministra pārrunas ar komisijas ieteikto kandidātu vai kandidātiem. Konkursa noslēgumā tieslietu ministrs pieņem lēmumu par viena kandidāta virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Kandidātu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks Andris Rapiņš, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Sanita Armagana un Tieslietu ministrijas Personālvadības departamenta direktore Airisa Auzāne. Tāpat kandidātu vērtēšanā uzaicināti šādi neatkarīgie novērotāji: biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” asociētais pētnieks Valts Kalniņš, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa un biedrības “Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība” valdes loceklis Edgars Bole.

Sieviete lieto datoru ar peli
Konkurss uz ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amatu

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv